Tabel: Bronnen bij de cijfers over ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Aandachtstekort-stoornis met hyperactiviteit) (Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Aandachtstekort-stoornis met hyperactiviteit))

Bron

Indicator in VZinfo Gepresenteerde populatie VZinfo Meer informatie
Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2 (NEMESIS-2)

Prevalentie ADHD bij volwassenen

Prevalentie ADHD in kindertijd

Nederlandse bevolking van 18 tot en met 44 jaar

NEMESIS-2
Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA Longitudinal Aging Study Amsterdam (Longitudinal Aging Study Amsterdam)) Prevalentie ADHD bij ouderen Nederlandse bevolking van 60 tot en met 94 jaar LASA
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)-Gezondheidsenquête, voorheen POLS, gezondheid en welzijn ADHD-achtige symptomen Nederlandse scholieren in klas 2 en 4 CBS-GezondheidsenquêtePOLS, gezondheid en welzijn
Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)) Study Aantal kinderen met ADHD-achtige symptomen / Hyperactiviteit Nederlandse jongeren van 11 tot en met 16 jaar HBSC
Nivel Zorgregistratie eerste lijn Jaarprevalentie  Nederlandse bevolking

Nivel Zorgregistraties eerste lijn (NZR)