Jaarprevalentie van alcoholafhankelijkheid 2007-2009

Sla de grafiek Jaarprevalentie van alcoholafhankelijkheid naar opleiding 2007-2009 over en ga naar de datatabel

Bronnen: NEMESIS-2 in de Graaf et al. 2010de Graaf, R., ten Have, M. M., Dorsselaer, S., De psychische gezondheid van de Nederlandse bevolking. NEMESIS-2: Opzet en eerste resultaten, Utrecht (2010)

  • Diagnose op basis van DSM Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Classificatie voor psychische stoornissen. De DSM is ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van de American Psychiatric Association. (Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Classificatie voor psychische stoornissen. De DSM is ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van de American Psychiatric Association.)-IV (4e editie). De opleidingsverschillen zijn alleen voor vrouwen significant.

Bij vrouwen hangt lagere opleiding samen met alcoholafhankelijkheid

Alcoholafhankelijkheid komt onder lager opgeleide vrouwen met een mavo Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs)- of lbo Lager beroepsonderwijs (Lager beroepsonderwijs)-opleiding vaker voor dan in de andere opleidingsgroepen. Bij mannen zijn er geen significante verschillen naar opleidingsniveau (de Graaf et al. 2010de Graaf, R., ten Have, M. M., Dorsselaer, S., De psychische gezondheid van de Nederlandse bevolking. NEMESIS-2: Opzet en eerste resultaten, Utrecht (2010)). Alcoholafhankelijkheid komt vaker voor bij werklozen en arbeidsongeschikten dan bij werkenden. Ook bij mensen met een laag inkomen komt alcoholafhankelijkheid vaker voor dan bij mensen met een hoog inkomen (de Graaf et al. 2010de Graaf, R., ten Have, M. M., Dorsselaer, S., De psychische gezondheid van de Nederlandse bevolking. NEMESIS-2: Opzet en eerste resultaten, Utrecht (2010)). NEMESIS-2 is het meest recente Nederlandse bevolkingsonderzoek dat op dit moment beschikbaar is. Prevalentiecijfers kunnen intussen veranderd zijn door verschillen in risico's en door de bevolkingssamenstelling, maar ook omdat intussen het classificatiesysteem van psychische stoornissen gewijzigd is.

    • M.W. van Laar (Trimbos-instituut)
    • E.M. Zantinge (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))