Jaarprevalentie van alcoholstoornis 2019-2022

Sla de grafiek Jaarprevalentie alcoholstoornis naar opleiding 2019-2022 over en ga naar de datatabel

Bron: NEMESIS-3

  • Laag opleidingsniveau = lager onderwijs, lbo Lager beroepsonderwijs (Lager beroepsonderwijs), mavo Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs), vmbo Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs).
  • Middelbaar opleidingsniveau = mbo Middelbaar beroepsonderwijs (Middelbaar beroepsonderwijs), havo Hoger algemeen voortgezet onderwijs (Hoger algemeen voortgezet onderwijs), vwo Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs).
  • Hoog opleidingsniveau = hbo Hoger beroepsonderwijs (Hoger beroepsonderwijs), wo Wetenschappelijk Onderwijs (Wetenschappelijk Onderwijs).
  • Diagnose op basis van de DSM Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Classificatie voor psychische stoornissen. De DSM is ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van de American Psychiatric Association. (Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Classificatie voor psychische stoornissen. De DSM is ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van de American Psychiatric Association.)-5. Voor vrouwen en de totale groep zijn er statistisch significante verschillen tussen de opleidingsniveaus. 
  • Achterliggende cijfers op de website van NEMESIS-3

Bij vrouwen meer alcoholstoornissen bij hoogopgeleiden

Een stoornis in het gebruik van alcohol (alcoholstoornis) komt bij vrouwen met een hoog opleidingsniveau vaker voor dan bij vrouwen met een middelbaar of laag opleidingsniveau (ten Have et al. 2023ten Have, M., Tuithof, M., Dorsselaer, S., Schouten, f., Luik, A.I., de Graaf, R., Prevalence and trends of common mental disorders from 2007-2009 to 2019-2022: results from the Netherlands Mental Health Survey and Incidence Studies (NEMESIS), including comparison of prevalence rates before vs. during the COVID-19 pandemic. (2023)). De jaarprevalentie Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar. (Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar.) van alcoholstoornissen is 5,3% bij vrouwen met een hoog opleidingsniveau en 1,9% bij vrouwen met een laag opleidingsniveau (NEMESIS-3 NEMESIS-3, De psychische gezondheid van de Nederlandse bevolking ()). Bij mannen is het patroon in opleidingsverschillen vergelijkbaar met dat bij vrouwen, maar er zijn geen statistisch significante verschillen tussen de opleidingsniveaus (NEMESIS-3 NEMESIS-3, De psychische gezondheid van de Nederlandse bevolking ()). 


  • S. van Dorsselaer (Trimbos-instituut)
  • M. ten Have (Trimbos-instituut)
  • E.M. Zantinge (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • C. Hendriks, red. (RIVM)