Bijna 30.000 mensen door alcoholproblematiek in verslavingszorg

In 2015 stonden 29.374 personen geregistreerd bij de verslavingszorg met als primaire problematiek alcohol. Daarnaast waren er nog 4.575 cliënten met alcohol als secundair probleem. Voor deze groep was het primaire probleem relatief vaak een verslaving aan cocaïne of crack, cannabis of heroïne (van Laar & van Ooyen-Houben 2016van Laar, M. W., van Ooyen-Houben, M. M. J., Nationale Drug Monitor Jaarbericht 2016, Utrecht (2016)). Bijna driekwart (72%) van de cliënten met een primair alcoholprobleem waren mannen. Relatief veel cliënten waren 45-54 jaar oud. Deze gegevens zijn gebaseerd op een registratie door 21 verslavingsinstellingen bij het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS). Het is niet mogelijk om gegevens uit LADIS na 2015 te publiceren.


Aantal cliënten in verslavingszorg daalt licht sinds 2011

Het aantal cliënten dat in de verslavingszorg staat geregistreerd met alcohol als primair probleem steeg vanaf 2005 maar neemt sinds 2011 licht af (van Laar & van Ooyen-Houben 2016van Laar, M. W., van Ooyen-Houben, M. M. J., Nationale Drug Monitor Jaarbericht 2016, Utrecht (2016)). Deze gegevens zijn gebaseerd op een registratie door 21 verslavingsinstellingen bij het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS). Het is niet mogelijk om gegevens uit LADIS na 2015 te publiceren.


  • M.W. van Laar (Trimbos-instituut)
  • E.M. Zantinge, red. (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))