Laagste sterfte aan beroerte in Zeeland en Flevoland

De regio's Zeeland en Flevoland hebben de laagste sterfte aan beroerte. Bijna alle andere regio's die laag scoren liggen in het westen van het land. De hoogste sterfte aan een beroerte is geregistreerd in Gelderland-Zuid. Andere regio’s waar de sterfte aan beroerte relatief hoog is liggen verspreid over Nederland. In Nederland zijn volgens de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Doodsoorzakenstatistiek in de periode 2013 t/m 2016 ruim 37.900 mensen overleden aan beroerte. Dat zijn jaarlijks gemiddeld 9.475  sterfgevallen.

Toelichting regionale verschillen

De regionale spreiding is getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Deze significantieniveaus zijn via de kaart op te vragen. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. 

Meer informatie


  • H. Giesbers (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
  • C.M. Deuning (RIVM)