Laagste sterfte aan beroerte in Hollands Noorden

De regio Hollands Noorden heeft de laagste sterfte aan beroerte. Bijna alle andere regio's die laag scoren liggen in het westen van het land. De hoogste sterfte aan een beroerte is geregistreerd in de regio Zuid-Limburg. Andere regio’s waar de sterfte aan beroerte relatief hoog is liggen in het oosten van het land. In Nederland zijn volgens de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Doodsoorzakenstatistiek in de periode 2017 t/m 2020 36.560 mensen overleden aan beroerte. Dat zijn jaarlijks gemiddeld 9.140 sterfgevallen en komt overeen met 5,3 sterfgevallen per 10.000 inwoners..


Toelichting regionale verschillen

De regionale spreiding is getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil ) ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Deze significantieniveaus zijn via de kaart op te vragen. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. 

  • H. Giesbers (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • C.M. Deuning (RIVM)