Interactief overzicht sterftecijfers

Op VZinfo worden de sterftecijfers voor een selectie van doodsoorzaken gepresenteerd in een interactief overzicht. Voor alle onderwerpen zijn sterftecijfers beschikbaar naar leeftijd en geslacht. Naast de huidige situatie zijn er per ziekte/aandoening ook trends beschikbaar.

Moeilijk vast te stellen welk type beroerte tot sterfte heeft geleid

In 2022 overleden 9.259 personen met beroerte als onderliggende doodsoorzaak De ziekte of de gebeurtenis die aan de basis ligt van een aaneenschakeling van gebeurtenissen die tot de dood leidt. (De ziekte of de gebeurtenis die aan de basis ligt van een aaneenschakeling van gebeurtenissen die tot de dood leidt.), 3.969 mannen en 5.290 vrouwen. Bijna 60% van de beroertes die tot sterfte leidden was van het type 'slecht omschreven'. Dit geldt vooral voor de sterfte die buiten het ziekenhuis plaatsvindt. Het is moeilijk om op basis van klinische symptomen een onderscheid te maken tussen een hersenbloeding en een herseninfarct. 

Tabel: Sterfte beroerte naar type 2022
Type Totaal Mannen Vrouwen
  absoluut per 100.000 absoluut per 100.000 absoluut per 100.000
Subarachnoïdale bloeding Bloeding in de ruimte tussen hersenvliezen, net onder de schedel. (Bloeding in de ruimte tussen hersenvliezen, net onder de schedel.) (I60) 382 2,2 130 1,5 252 2,8
Hersenbloeding Beroerte ten gevolge van een gescheurd bloedvat in of rond de hersenen. (Beroerte ten gevolge van een gescheurd bloedvat in of rond de hersenen.) (I61-I62) 1.804 10,2 857 9,7 947 10,6
Herseninfarct Beroerte ten gevolge van een afsluiting van een slagader die een deel van de hersenen van bloed voorziet. (Beroerte ten gevolge van een afsluiting van een slagader die een deel van de hersenen van bloed voorziet.) (I63) 1.803 10,2 867 9,9 936 10,5
Slecht omschreven beroerte (I64-I69) 5.210 29,4 2.088 23,7 3.122 35,1
TIA Transient Ischemic Attack (Transiënte Ischemische Aanval). Een tijdelijke vermindering van de doorbloeding van een meestal klein gebied in de hersenen. De klinische verschijnselen zijn binnen 24 uur volledig verdwenen. (Transient Ischemic Attack (Transiënte Ischemische Aanval). Een tijdelijke vermindering van de doorbloeding van een meestal klein gebied in de hersenen. De klinische verschijnselen zijn binnen 24 uur volledig verdwenen.) (G45) 60 0,3 27 0,3 33 0,4
Totaal (I60-I69, G45) 9.259 52,3 3.969 45,1 5.290 59,4

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (versie v2023-07-10)

  • Cijfers zijn voorlopig

  • M.H.D. Plasmans (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • A.M. Gommer, red. (RIVM)
  • C. Hendriks, red. (RIVM)