Sterfte aan beroerte 2020

Sla de grafiek Sterfte aan beroerte 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine in augustus 2021)

 • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes G45 en I60-I69
 • Cijfers zijn voorlopig
 • De absolute sterfte is zichtbaar in de tabelweergave

In 2020 meer vrouwen overleden aan beroerte dan mannen

In 2020 overleden 8.890 personen als gevolg van een beroerte, 3.837 mannen en 5.053 vrouwen (44,3 per 100.000 mannen en 57,6 per 100.000 vrouwen). De sterfte aan een beroerte per 100.000 personen neemt toe met de leeftijd.

Meer informatie


In 2020 overleden bijna 9.000 personen aan een beroerte

In 2020 overleden 8.890 personen als gevolg van een beroerte, 3.837 mannen (44,3 per 100.000 mannen) en 5.053 vrouwen (57,6 per 100.000 vrouwen).

Moeilijk vast te stellen welk type beroerte tot sterfte heeft geleid

In 2020 was bijna 60% van de beroertes die tot sterfte leidden van het type 'slecht omschreven'. Dit geldt vooral voor de sterfte die buiten het ziekenhuis plaatsvindt. Het is moeilijk om op basis van klinische symptomen een onderscheid te maken tussen een hersenbloeding en een herseninfarct. Ongeveer de helft van alle mensen die overlijden als gevolg van een beroerte, overlijdt in het ziekenhuis.

Tabel: Sterfte beroerte naar type 2020

Type beroerte

Mannen

Mannen

Vrouwen

Vrouwen

 

absoluut

(per 100.000)

absoluut

(per 100.000)

Subarachnoïdale bloeding Bloeding in de ruimte tussen hersenvliezen, net onder de schedel. (Bloeding in de ruimte tussen hersenvliezen, net onder de schedel.) (I60)

117

1,3

211

2,4

Hersenbloeding Beroerte ten gevolge van een gescheurd bloedvat in of rond de hersenen. (Beroerte ten gevolge van een gescheurd bloedvat in of rond de hersenen.) (I61-I62)

825

9,5

896

10,2

Herseninfarct Beroerte ten gevolge van een afsluiting van een slagader die een deel van de hersenen van bloed voorziet. (Beroerte ten gevolge van een afsluiting van een slagader die een deel van de hersenen van bloed voorziet.) (I63)

739

8,5

867

9,9

Slecht omschreven beroerte (I64-I69)

2.138

24,7

3.047

34,7

TIA Transient Ischemic Attack (Transiënte Ischemische Aanval). Een tijdelijke vermindering van de doorbloeding van een meestal klein gebied in de hersenen. De klinische verschijnselen zijn binnen 24 uur volledig verdwenen. (Transient Ischemic Attack (Transiënte Ischemische Aanval). Een tijdelijke vermindering van de doorbloeding van een meestal klein gebied in de hersenen. De klinische verschijnselen zijn binnen 24 uur volledig verdwenen.) (G45)

18

0,2

32

0,4

Totaal (I60-I69, G45)

3.837

44,3

5.053

57,6

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine in augustus 2021)

 • Cijfers zijn voorlopig

Meer informatie


Sterfte aan beroerte 1980-2020

Sla de grafiek Sterfte aan beroerte 1980-2020 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine in augustus 2021)

 • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes G45 en I60-I69
 • Cijfers over 2020 zijn voorlopig
 • Gestandaardiseerd naar de bevolking van Nederland in 2020
 • De absolute sterfte (niet gestandaardiseerd) is zichtbaar in de tabelweergave.
 • De sterftecijfers vanaf 2013 zijn minder goed vergelijkbaar met eerdere jaren, omdat het CBS is overgestapt van handmatig naar automatisch coderen (zie Verantwoording).

Sterfte aan beroerte gedaald

De sterfte aan beroerte is in de periode 1980-2020 sterk gedaald. Voor mannen was de daling over de gehele periode iets groter dan voor vrouwen, respectievelijk 71% en 66%. De weergegeven trends zijn gecorrigeerd voor ontwikkelingen in de omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking (standaardisatie).
De afname in de absolute sterfte (niet gestandaardiseerd) is veel kleiner. Voor mannen is de absolute sterfte gedaald van 5.303 in 1980 naar 3.837 in 2020 (afname 28%). Voor vrouwen is de absolute sterfte gedaald van 6.737 in 1980 naar 5.053 in 2020 (afname 25%).

Meer informatie

 • M.J.J.C. Poos (RIVM)
 • A.M. Gommer, red. (RIVM)
 • M. Rodriguez, red. (RIVM)