Zorguitgaven beroerte naar sector 2019

Sla de grafiek Zorguitgaven beroerte naar sector 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes: G45, I60-I69

Zorguitgaven beroerte geraamd op bijna 1,4 miljard euro

In 2019 bedroegen de geraamde zorguitgaven voor beroerte 1,36 miljard euro. Dit is gelijk aan 1,4% van de totale uitgaven voor gezondheidszorg in Nederland. Van de zorguitgaven voor patiënten met beroerte gaat 71% naar ziekenhuis- en medisch-specialistische zorg en 12% naar ouderenzorg. Onder ouderenzorg vallen instellingen die verpleging, verzorging, revalidatie en thuiszorg leveren voornamelijk voor ouderen.


Zorguitgaven beroerte naar leeftijd en geslacht 2019

Sla de grafiek Zorguitgaven beroerte naar leeftijd en geslacht 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes: G45, I60-I69

Meeste uitgaven gaan naar zorg voor ouderen

Van alle zorguitgaven voor beroerte in 2019 ging ongeveer evenveel naar de zorg voor mannen als voor vrouwen. De uitgaven voor beroerte zijn het hoogst voor de leeftijdsgroep 70 tot 90 jaar. Dit wordt vooral veroorzaakt door het grote aantal patiënten in die leeftijdsklasse dat gebruik maakt van verpleging en verzorging.


  • A.C. de Weerdt (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • S. Gouwens (RIVM)
  • M.A. Koopmanschap (RIVM en EUR Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmus Universiteit Rotterdam))
  • A. van der Meer (RIVM)
  • G.J. Kommer (RIVM)