Sterfte aan beroerte internationaal

Sla de grafiek Sterfte aan beroerte 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: Eurostat, 2024

  • Gestandaardiseerd naar de Europese standaardbevolking
  • Volgorde op basis van totale sterfte (mannen en vrouwen samen)
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision) code: I60-I69

Sterfte in Nederland relatief laag

In Nederland is de sterfte aan beroerte relatief laag, evenals in de ons omringende landen, de meeste Scandinavische landen en een aantal mediterrane landen. De sterfte aan beroerte is vooral in de oostelijke lidstaten van de Europese Unie (EU Europese unie (Europese unie)) hoog.

Internationale verschillen door verschillen in risicofactoren en registratie

De internationale verschillen in (trends in) sterfte aan beroerte zijn deels te verklaren door verschillen in risicofactoren voor beroerte (zoals roken) en verschillen in de behandeling van beroerte, verhoogde bloeddruk en verhoogd cholesterol. Internationale verschillen in sterfte en sterftetrends kunnen echter ook (deels) het gevolg zijn van registratieverschillen ( Shah et al. 2019 Shah, R, Wilkins, E, Nichols, M, Kelly, P, El-Sadi, F, Wright, LF., Townsend, N, Epidemiology report: trends in sex-specific cerebrovascular disease mortality in Europe based on WHO mortality data. (2019) ). Zo kan er in het ene land een structurele neiging bestaan om sterfte bij onverwacht overlijden te coderen als plotselinge dood en in het andere land als beroerte.

Sterfte aan beroerte daalt in meeste Europese landen

In Nederland en de rest van West-Europa, daalt de sterfte door beroerte sinds midden jaren zestig van de vorige eeuw. In Oost-Europese landen steeg de sterfte tot eind jaren tachtig en/of begin jaren negentig, maar in de meeste van deze landen daalt de sterfte sinds midden jaren negentig ook. Deze daling verloopt echter aanzienlijk minder snel dan in West-Europese landen (Hartley et al. 2016 Hartley, A, Marshall, DC., Salciccioli, JD., Sikkel, MB., Maruthappu, M, Shalhoub, J, Trends in Mortality From Ischemic Heart Disease and Cerebrovascular Disease in Europe: 1980 to 2009. (2016)WHO-HFA, 2021).


E.A. van der Wilk (RIVM)