Minste mensen met een verhoogde bloeddruk in Utrecht en Amsterdam

In Utrecht (13,5%)  en Amsterdam (14,5%) is het percentage mensen (12 jaar en ouder) dat zelf aangeeft verhoogde bloeddruk te hebben significant het laagst. De regio's Brabant-Zuidoost en Zeeland hebben de hoogste percentages van meer dan 18%. Deze regio's scoren echter niet significant hoger dan het landelijk gemiddelde (16,3%). 

Toelichting regionale verschillen

Selecteer een regio in de kaart voor meer informatie over significantie per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. De verschillen zouden onder andere verklaard kunnen worden door regionale variaties in leeftijd en geslacht. Deze gestandaardiseerde cijfers zijn ook via de kaart op te vragen.

Meer informatie

  • C. Deuning (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • H. Giesbers (RIVM)