Minste mensen met een verhoogde bloeddruk in de regio's IJsselland en Amsterdam

In GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio's IJsselland (12,7%) en Amsterdam (13,1%) is het percentage mensen (12 jaar en ouder) dat zelf aangeeft verhoogde bloeddruk te hebben significant het laagst in de periode 2020-2022. De regio Zuid-Limburg heeft significant het hoogste percentage met 19,1%. Het landelijk gemiddelde voor de periode 2020-2022 bedraagt 15,5%. 

Toelichting regionale verschillen

Selecteer een regio in de kaart voor meer informatie over significantie per GGD-regio. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. De verschillen zouden onder andere verklaard kunnen worden door regionale variaties in leeftijd en geslacht. Deze gestandaardiseerde cijfers zijn ook via de kaart op te vragen.

Meer informatie


  • C. Deuning (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • H. Giesbers (RIVM)