In het kort

  • Ongeveer 2,8 miljoen Nederlanders met hoge bloeddruk bekend bij huisarts

  • Ruim 15% van de bevolking (12+) rapporteert hoge bloeddruk

  • Het vóórkomen van hoge bloeddruk is in periode 2011-2021 licht afgenomen

  • Ouderen hebben vaker een hoge bloeddruk dan jongeren

  • Bij 85-95% met hoge bloeddruk is niet één duidelijke oorzaak bekend

  • Minste mensen met een hoge bloeddruk in regio IJsselland en Amsterdam

  • In Nederland heeft een relatief laag percentage personen een hoge bloeddruk