Informatie over COVID-19

Er is veel informatie beschikbaar over COVID-19. Een aantal verwijzingen naar betrouwbare informatie over COVID-19 in relatie tot gezondheid en zorg is hieronder opgenomen.

  Rijksoverheid

  Tweede Kamer

  RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

  COVID-19 op vzinfo.nl

  Zorg (selectie van organisaties die COVID-19 monitoren)

  Gevolgen voor zorggebruik en gezondheid

  COVID-19 en sterfte

  Vaccinaties COVID-19

  Internationaal