Vaccinatiegraad COVID-19 per gemeente

In de kaart is per gemeente de vaccinatiegraad voor volledige COVID-19 vaccinatie weergegeven. De vaccinatieopkomst en -graad per gemeente worden berekend op basis van anonieme gegevens van de GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-en, gecombineerd met gegevens over gezette prikken uit het centrale vaccinatieregister voor andere uitvoerders van het vaccinatieprogramma. Deze percentages geven inzicht in de vaccinatiecijfers op gemeentelijk niveau. De cijfers laten zien dat er gemeenten zijn waar de vaccinatiegraad lager is dan gemiddeld en gemeenten waar de vaccinatiegraad hoog is. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken.

Cijfers totaal

Tot en met zondag 13 februari 2022 zijn in Nederland naar schatting ruim 24,9 miljoen eerste en tweede vaccinaties van de basisserie toegediend. Daarvan zijn ruim 13,4 miljoen eerste vaccinaties en ruim 11,4 miljoen tweede vaccinaties. Naar schatting heeft nu 89,3% van alle 18-plussers minimaal één vaccinatie van de basisserie ontvangen en heeft 86,4% de basisserie afgerond. Van alle 12-plussers heeft naar schatting nu 87,7% minimaal één vaccinatie van de basisserie ontvangen en heeft 84,8% de basisserie afgerond. Op dit moment heeft 61,1% van alle 18-plussers een boostervaccinatie ontvangen. 

Meer informatie

  • E.A. van Lier (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • H. Giesbers, red. (RIVM)