In het kort

  • 8.251 mensen overleden aan COVID-19 in 2022
  • Het coronavirus SARS-CoV-2 veroorzaakt de ziekte COVID-19
  • COVID-19 meest gemelde meldingsplichtige infectieziekte in Nederland met 5,4 miljoen meldingen in 2022
  • 58.000 ziekenhuisopnamen voor COVID-19 in 2021