In het kort

  • Het coronavirus¬†SARS-CoV-2 veroorzaakt de ziekte COVID-19
  • Bijna 20.000 mensen overleden aan COVID-19 in 2021
  • Er is veel informatie beschikbaar over COVID-19.¬†In dit onderwerp:
    • Links naar betrouwbare informatie op o.a. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).nl en Rijksoverheid.nl
    • Grafiek over sterfte aan COVID-19