In het kort

  • Het coronavirus SARS-CoV-2 veroorzaakt de ziekte COVID-19
  • Er is veel informatie beschikbaar over COVID-19. In dit onderwerp:
    • Links naar betrouwbare informatie op o.a. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.nl en Rijksoverheid.nl
    • Grafiek over sterfte aan COVID-19
    • Actuele vaccinatiegraad per gemeente (kaart)