0 tot en met 14

Sla de grafiek Top 8-lijst sterfte op basis van doodsoorzaken in 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine in augustus 2021); gegevens bewerkt door RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) 

  • De sterftecijfers zijn voorlopig.
  • In bovenstaande tabel zijn alleen de doodsoorzaken opgenomen die deel uitmaken van een selectie van 70 aandoeningen en die in 2020 verantwoordelijk waren voor 10 of meer geregistreerde sterfgevallen in de leeftijdsgroep 0 tot en met 14 jaar. Deze aandoeningen staan in het bestand: 'Sterfte en verloren levensjaren naar doodsoorzaak in 2020' (ODS; 27 KB).

 

15 tot en met 64

Sla de grafiek Top 10-lijst sterfte op basis van doodsoorzaken in 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (sterftecijfers gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine in augustus 2021); gegevens bewerkt door RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) 

65 jaar en ouder

Sla de grafiek Top 10-lijst sterfte op basis van doodsoorzaken in 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (sterftecijfers gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine in augustus 2021); gegevens bewerkt door RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) 

 

Ranglijst gebaseerd op een selectie van doodsoorzaken

De ranglijst is gebaseerd op een selectie van in totaal 70 aandoeningen/doodsoorzaken die niet uitsluitend zijn geselecteerd op basis van sterfte. Deze aandoeningen staan in het bestand:


In de lijst van belangrijkste doodsoorzaken in de leeftijdsgroep van 0 tot en met 14 jaar van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) (Beldo-lijst) staan nog twee doodsoorzaken met 10 of meer geregistreerde sterfgevallen in 2020, die geen deel uitmaken van de 70 geselecteerde aandoeningen. Dit zijn aangeboren afwijkingen van het zenuwstelsel (23 sterfgevallen) en wiegendood Plotseling, onverwacht tijdens een slaapperiode overlijden van een kind jonger dan 1 jaar bij wie geen lichamelijke aandoening wordt vastgesteld die het overlijden verklaart. (Plotseling, onverwacht tijdens een slaapperiode overlijden van een kind jonger dan 1 jaar bij wie geen lichamelijke aandoening wordt vastgesteld die het overlijden verklaart.) (11 sterfgevallen).