Nieuw op VZinfo: Interactief overzicht sterftecijfers

Op VZinfo worden de sterftecijfers voor een selectie van doodsoorzaken gepresenteerd in een interactief overzicht. Voor alle onderwerpen zijn sterftecijfers beschikbaar naar leeftijd en geslacht. Naast de huidige situatie zijn er per ziekte/aandoening ook trends beschikbaar.

0 tot en met 14

Sla de grafiek Top 7-lijst sterfte op basis van doodsoorzaken in 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (versie v2022-06-23); gegevens bewerkt door RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) 

  • De sterftecijfers zijn voorlopig.
  • In bovenstaande tabel zijn alleen de doodsoorzaken opgenomen die deel uitmaken van een selectie van 70 aandoeningen en die in 2021 verantwoordelijk waren voor 10 of meer geregistreerde sterfgevallen in de leeftijdsgroep 0 tot en met 14 jaar. 

 

15 tot en met 64

Sla de grafiek Top 10-lijst sterfte op basis van doodsoorzaken in 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (versie v2022-06-23); gegevens bewerkt door RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) 

  • De sterftecijfers zijn voorlopig.

65 jaar en ouder

Sla de grafiek Top 10-lijst sterfte op basis van doodsoorzaken in 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (versie v2022-06-23); gegevens bewerkt door RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) 

  • De sterftecijfers zijn voorlopig.

 

Ranglijst gebaseerd op een selectie van doodsoorzaken

De ranglijst is gebaseerd op een selectie van in totaal 70 aandoeningen/doodsoorzaken die niet uitsluitend zijn geselecteerd op basis van sterfte. Deze aandoeningen staan in het bestand:


In de lijst van belangrijkste doodsoorzaken in de leeftijdsgroep van 0 tot en met 14 jaar van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) (Beldo-lijst) staat nog een doodsoorzaak met 10 of meer geregistreerde sterfgevallen in 2021, die geen deel uitmaakt van de 70 geselecteerde aandoeningen. Dit zijn aangeboren afwijkingen van het zenuwstelsel (17 sterfgevallen).