In het kort

  • COVID-19 is de meest gemelde infectieziekte

  • In 2020 overleden 2.972 personen aan een infectieziekte 

  • Zorguitgaven infectieziekten in 2019 geschat op ruim 1,4 miljard euro

  • Rijksvaccinatieprogramma beschermt kinderen tegen ernstige infectieziekten

  • Beduidend minder ziekenhuisopnamen voor infectieziekten in 2020