In het kort

  • Chronische hepatitis B is na COVID-19 de meest gemelde infectieziekte in 2021

  • In 2022 overleden ongeveer 3.100 mensen aan een infectieziekte (excl. COVID-19)

  • Zorguitgaven infectieziekten in 2019 geschat op ruim 1,4 miljard euro

  • Rijksvaccinatieprogramma beschermt kinderen tegen ernstige infectieziekten

  • Beduidend minder ziekenhuisopnamen voor infectieziekten in 2020