In het kort

  • COVID-19 meest gemelde meldingsplichtige infectieziekte in Nederland met 5,4 miljoen meldingen in 2022

  • In 2022 overleden ongeveer 3.100 mensen aan een infectieziekte (excl. COVID-19)

  • Zorguitgaven infectieziekten in 2019 geschat op ruim 1,4 miljard euro

  • Rijksvaccinatieprogramma beschermt kinderen tegen ernstige infectieziekten

  • Beduidend minder ziekenhuisopnamen voor infectieziekten in 2020

Wat zijn infectieziekten?

Infectieziekten zijn ziekten die worden veroorzaakt door micro-organismen (virussen, bacteriën, schimmels en parasieten). Zie definities voor meer informatie.

Overige groepen infectieziekten waarover meer informatie is opgenomen op deze site zijn: