Cliƫnten in de verslavingszorg naar primaire problematiek 2021

Sla de grafiek Cliƫnten verslavingszorg naar leeftijd en primaire problematiek 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS)

  • Niet alle verslavingsinstellingen waren in staat alle benodigde gegevens aan te leveren. De absolute aantallen zijn een onderrapportage van het landelijke beeld.

Meeste inschrijvingen verslavingszorg bij 25 tot en met 54-jarigen

Van de cliënten die in 2021 waren ingeschreven bij  de verslavingszorg, waren de leeftijdsgroepen 25 tot en met 39 jaar en 40 tot en met 54 jaar het meest vertegenwoordigd. Dit geldt voor zowel alcohol- als drugsproblematiek.
Bijna driekwart van de cliënten (74%) betreft mannen. Alcoholgebruik was de meest voorkomende problematiek bij 44% van de cliënten (niet in grafiek). Cannabis komt daarna het meest voor (17% van de cliënten), gevolgd door cocaïne en opiaten (beiden 12%).  Deze gegevens zijn gebaseerd op een registratie door 15 van de 21 verslavingsinstellingen van het LADIS (Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem 2023Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem, LADIS, Tussenrapportage Kerncijfers Verslavingszorg 2016-2021, Houten (2023)). 

  • E.M. Zantinge, red. (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))