Jaarprevalentie van drugsstoornis, naar opleiding 2019-2022

Sla de grafiek Jaarprevalentie drugsstoornis naar opleiding 2019-2022 over en ga naar de datatabel

Bron: NEMESIS-3

  • Laag opleidingsniveau = lager onderwijs, lbo Lager beroepsonderwijs (Lager beroepsonderwijs)mavo Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs)vmbo Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs).
  • Middelbaar opleidingsniveau = mbo Middelbaar beroepsonderwijs (Middelbaar beroepsonderwijs)havo Hoger algemeen voortgezet onderwijs (Hoger algemeen voortgezet onderwijs)vwo Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs).
  • Hoog opleidingsniveau = hbo Hoger beroepsonderwijs (Hoger beroepsonderwijs)wo Wetenschappelijk Onderwijs (Wetenschappelijk Onderwijs).
  • Diagnose op basis van de DSM Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Classificatie voor psychische stoornissen. De DSM is ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van de American Psychiatric Association. (Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Classificatie voor psychische stoornissen. De DSM is ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van de American Psychiatric Association.)-5. De opleidingsverschillen zijn niet statistisch significant.
  • Achterliggende cijfers op de website van NEMESIS-3

Geen opleidingsverschillen in jaarprevalentie drugsstoornis

De jaarprevalentie Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar. (Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar.) van stoornissen in het gebruik van drugs (drugsstoornissen) verschilt statistisch niet significant tussen opleidingsniveaus bij zowel mannen als vrouwen als bij de totale groep volwassenen. Wel komen drugsstoornissen vaker voor bij vrouwen met een laag inkomen en bij mannen en vrouwen zonder betaald werk (niet in grafiek, ten Have et al. 2023 ten Have, M., Tuithof, M., Dorsselaer, S., Schouten, f., Luik, A.I., de Graaf, R., Prevalence and trends of common mental disorders from 2007-2009 to 2019-2022: results from the Netherlands Mental Health Survey and Incidence Studies (NEMESIS), including comparison of prevalence rates before vs. during the COVID-19 pandemic. (2023)). Bij de jaarprevalentie van cannabisstoornissen is er bij vrouwen een statistisch significant verschil tussen opleidingsniveaus: vrouwen met een laag opleidingsniveau hebben vaker een cannabisstoornis dan vrouwen met een middelbaar of hoog opleidingsniveau (NEMESIS-3 NEMESIS-3, De psychische gezondheid van de Nederlandse bevolking ()).


  • S. van Dorsselaer (Trimbos-instituut)
  • M. ten Have (Trimbos-instituut)
  • E.M. Zantinge (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • C. Hendriks (RIVM)