Gezondheidsvaardigheden 2021

Sla de grafiek Onvoldoende of beperkte gezondheidsvaardigheden 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: Consumentenpanel Gezondheidszorg, Nivel

Een kwart van de volwassenen heeft onvoldoende of beperkte  gezondheidsvaardigheden

Bijna een kwart van de Nederlandse volwassenen (24,5%) heeft onvoldoende of beperkte gezondheidsvaardigheden. Er zijn geen (significante) verschillen tussen mannen en vrouwen en de verschillende leeftijdsgroepen. Wel zijn er verschillen tussen laag- en hoogopgeleiden (niet in figuur): Laagopgeleiden hebben vaker onvoldoende of beperkte gezondheidsvaardigheden dan hoogopgeleiden (Willems et al. 2022Willems, A., Heijmans, M., Brabers, A., Rademakers, J., Gezondheidsvaardigheden in Nederland: factsheet cijfers 2021., Utrecht (2022)). Ook laaggeletterden hebben vaker beperkte gezondheidsheidsvaardigheden (Pharos 2023Pharos, Factsheet Laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden, Utrecht (2023)). Gezondheidsvaardigheden zijn de vaardigheden van mensen om informatie over gezondheid te verkrijgen, te begrijpen, te beoordelen en te gebruiken bij het nemen van gezondheidsgerelateerde beslissingen. 


  • T. Jansen - van Eijndt (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • E.M. Zantinge, red. (RIVM)