Gezondheidsvaardigheden naar opleiding 2023

Sla de grafiek Onvoldoende of beperkte gezondheidsvaardigheden naar opleiding 2023 over en ga naar de datatabel

Bron: Consumentenpanel Gezondheidszorg, Nivel

Duidelijke verschillen in gezondheidsvaardigheden tussen opleidingsniveaus

Mensen met alleen basisonderwijs of een vmbo Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs)-diploma hebben meer dan twee keer zo vaak onvoldoende of beperkte gezondheidsvaardigheden dan hbo’ers en universitair geschoolden (Heijmans et al. 2024 Heijmans, M., Cariot, Brabers, A., Rademakers, J., Eén op de drie Nederlanders heeft onvoldoende of beperkte gezondheidsvaardigheden - feiten en cijfers 2023, Utrecht (2024)). Ook laaggeletterden hebben vaker beperkte gezondheidsheidsvaardigheden (Pharos 2023 Pharos, Factsheet Laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden, Utrecht (2023)). Gezondheidsvaardigheden zijn de vaardigheden van mensen om informatie over gezondheid te verkrijgen, te begrijpen, te beoordelen en te gebruiken bij het nemen van gezondheidsgerelateerde beslissingen. 


  • T. Jansen - van Eijndt (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • E.M. Zantinge, red. (RIVM)