Beperkte gezondheidsvaardigheden internationaal een volksgezondheidsprobleem 

De prevalentie Het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (punt-prevalentie), ooit in het leven (lifetime prevalentie) of in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar (periode-prevalentie), absoluut of relatief. (Het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (punt-prevalentie), ooit in het leven (lifetime prevalentie) of in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar (periode-prevalentie), absoluut of relatief.) van beperkte gezondheidsvaardigheden in Europese landen is een belangrijk onderwerp voor de volksgezondheid, vooral omdat het invloed heeft op de toegang tot, het gebruik van, en het profiteren van gezondheidszorg. Er is nog geen systematische internationale vergelijking van gezondheidsvaardigheden mogelijk omdat gezondheidsvaardigheden niet overal op dezelfde manier gemeten worden. De geschatte prevalentie van beperkte gezondheidsvaardigheden in de Europese Unie (EU Europese unie (Europese unie)) varieert van 27% tot 48%, afhankelijk van de gebruikte meetmethode. Dit blijkt uit een systematische review en meta-analyse van 35 studies (Baccolini et al. 2021Baccolini, Rosso, Di Paolo, Isonne, Salerno, Migliara, Prencipe, Massimi, Marzuillo, De Vito, Villari, Romano, What is the Prevalence of Low Health Literacy in European Union Member States? A Systematic Review and Meta-analysis (2021)). Uit deze studie bleek ook dat mensen in Zuid-, West- en Oost-Europese landen minder gezondheidsvaardigheden hadden dan in Noord-Europa, en dat vluchtelingen de minste gezondheidsvaardigheden hadden. 

Gezondheidsvaardigheden meten en verbeteren in Europa

Op Europees niveau is er veel aandacht voor gezondheidsvaardigheden. Er zijn verschillende Europese initiatieven gaande om (beperkte) gezondheidsvaardigheden te meten. Het instrument dat hiervoor vaak gebruikt wordt is het European Health Literacy Population Survey. Er zijn al wel internationale vergelijkingen gemaakt op basis van deze survey, maar Nederland is hier niet in opgenomen (zie het internationale rapport van het Health Literacy Consortium,  het HLS19). In de toekomst zal dit wel geval zijn. Het HLS19 is een project van het WHO Action Network on Measuring Population and Organizational Health Literacy (M-POHL). Andere projecten die in het leven geroepen zijn om gezondheidsvaardigheden van de Europese bevolking te verbeteren, zijn de  Europese Committee on Health Literacy and Self-Care en Health Literacy Europe.


  • T. Jansen - van Eijndt (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • E.A. van der Wilk, red. (RIVM)