Voorlichtingscampagnes leiden tot groter bewustzijn risico’s zonnen

Door voorlichtingscampagnes is het publiek zich meer bewust geworden van de gevaren van uv-straling in relatie tot huidkanker en het belang van tijdig huisartsenbezoek bij verdachte huidafwijkingen. De laatste jaren wordt hierdoor steeds meer huidkanker ontdekt. Echter ondanks de verhoogde bewustwording over de mogelijke gevaren van overmatige zonblootstelling, neemt het risico om melanoom te krijgen door deze campagnes (nog) niet af (KWF Kankerbestrijding 2011KWF Kankerbestrijding, Kanker in Nederland tot 2020: Trends en prognosen, Amsterdam (2011)).


Mensen met erfelijke aanleg worden gescreend

Families met NBCCS (Nevoid Basal Cell Carcinoma Syndrome) komen in aanmerking voor screening. Zij kunnen een mutatieanalyse laten uitvoeren bij een afdeling Klinische Genetica. Bij mutaties in het zogenoemde CDKN2A-gen kunnen andere familieleden zich desgewenst presymptomatisch laten testen. Mutatiedragers en personen die waarschijnlijk FAMMM (Familial Atypical Multiple Mole Melanoma) hebben en daardoor een verhoogde kans op melanoom, worden periodiek onderzocht. Vanaf de leeftijd van ongeveer 12 jaar wordt één of twee keer per jaar de huid geïnspecteerd.

Mensen met huidkanker meer kans op meer huidkanker

Mensen die een huidkanker hebben ontwikkeld, moeten zich geregeld laten controleren. Zij hebben namelijk een hoog risico op het krijgen van meerdere huidkankers. Een persoon met basaalcelcarcinoom heeft bijvoorbeeld meer dan 30% kans op het krijgen van nog een basaalcelcarcinoom (Coebergh et al. 2011Coebergh, J. W. W., Flohil, SC., de Vries, E, Neumann, H. A. M., Nijsten, T, Incidence, prevalence and future trends of primary basal cell carcinoma in the Netherlands. (2011)).

  • M.C.M. Busch (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))