Meeste huidtumoren in Zeeland

Deze kaart toont het jaarlijks aantal vastgestelde diagnoses invasieve huidtumoren (huidkanker) per 10.000 inwoners. In het zuidwesten van Nederland (Zeeland) komen vaker huidtumoren voor. In de periode 2016-2019 zijn er 52.185 nieuwe gevallen van huidkanker geregistreerd in de Nederlandse Kankerregistratie. Dat betekent dat gemiddeld per jaar in Nederland 7,6 van de 10.000 inwoners te maken krijgt met huidkanker. Huidkanker is een veel voorkomende vorm van kanker in Nederland. De cijfers in deze kaart betreffen invasieve huidtumoren exclusief melanomen. De regionale verschillen worden niet verklaard door regionale variaties in leeftijd en geslacht, omdat voor deze factoren is gecorrigeerd.

Meer informatie


Minste melanomen in regio Amsterdam

Deze kaart toont het jaarlijks aantal vastgestelde diagnoses van melanomen per 10.000 inwoners. In de regio Amsterdam komen relatief het minst vaak melanomen voor. In de periode 2016-2019 zijn er 26.521 nieuwe gevallen van melanomen geregistreerd in de Nederlandse Kankerregistratie. Dat betekent dat gemiddeld per jaar in Nederland 3,9 van de 10.000 inwoners te maken krijgt met deze vorm van kanker. De regionale verschillen worden niet verklaard door regionale variaties in leeftijd en geslacht, omdat voor deze factoren is gecorrigeerd.

Melanoom vorm van huidkanker

Een melanoom is een vorm van huidkanker die uitgaat van de pigmentcellen die overal in de huid voorkomen. Het melanoom is een agressief groeiende tumor die de neiging heeft relatief snel uit te zaaien.

Meer informatie


  • H. Giesbers (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))