Bron

Indicator in VZinfo

Gepresenteerde populatie

Meer informatie

Nivel Zorgregistraties eerste lijn

Jaarprevalentie MDL Maag-, darm- en lever (Maag-, darm- en lever)-aandoeningen

Nederlandse bevolking

NZR

Nederlandse Kanker Registratie

Jaarprevalentie en aantal nieuwe gevallen MDL-kanker

Nederlandse bevolking

NKR

Declaratiegegevens medisch-specialistische zorg Vektis

Jaarprevalentie medisch-specialistische zorg

Nederlandse bevolking

Declaraties Vektis

Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg Ziekenhuisopnamen  Nederlandse bevolking LBZ

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Doodsoorzakenstatistiek

Aantal sterfgevallen en verloren levensjaren

Nederlandse bevolking

CBS

Kosten van Ziekten Zorguitgaven  Nederlandse Bevolking Kosten van Ziekten

Automatisch coderen bij CBS-doodsoorzakenstatistiek

Met ingang van het statistiekjaar 2013 codeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)) doodsoorzakenformulieren automatisch met behulp van het softwarepakket IRIS. Dit is een verschil met voorgaande jaren waarin doodsoorzakenformulieren handmatig werden verwerkt. Automatische codering brengt een betere internationale vergelijkbaarheid en reproduceerbaarheid van de gegevens met zich mee. Het veroorzaakt echter ook verschuivingen in doodsoorzaken. Daardoor zijn de sterftecijfers vanaf het jaar 2013 niet altijd goed vergelijkbaar met sterftecijfers uit eerdere jaren. Voor meer informatie over het automatisch coderen verwijzen wij naar vier artikelen van het CBS: