Overzicht maag-, darm- en leveraandoeningen

In dit dossier maag-, darm- en leveraandoeningen (MDL Maag-, darm- en lever (Maag-, darm- en lever)-aandoeningen) worden per indicator cijfers gepresenteerd naar cluster van MDL-aandoeningen. Een toelichting op de clusterindeling staat in de verantwoording. Hieronder een overzicht van de gepresenteerde informatie in dit dossier. 

Indicator Toelichting
Aantal gevallen In 2019 waren er naar schatting ruim 3,8 miljoen personen met een MDL-aandoening bekend bij de huisarts. Daarnaast zijn er in 2019 bijna 24.000 nieuwe gevallen van MDL-kanker gediagnosticeerd. Ruim 724.000 personen ontvingen medisch-specialistische zorg voor een MDL-aandoening. Het aantal mensen met een MDL-aandoening is toegenomen tussen 2011 en 2019. Lees meer over de prevalentie Het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (punt-prevalentie), ooit in het leven (lifetime prevalentie) of in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar (periode-prevalentie), absoluut of relatief. (Het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (punt-prevalentie), ooit in het leven (lifetime prevalentie) of in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar (periode-prevalentie), absoluut of relatief.) en incidentie Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief. (Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief.) van MDL-aandoeningen.
Sterfte In 2019 zijn ruim 15.600 mensen overleden met als onderliggende doodsoorzaak De ziekte of de gebeurtenis die aan de basis ligt van een aaneenschakeling van gebeurtenissen die tot de dood leidt. (De ziekte of de gebeurtenis die aan de basis ligt van een aaneenschakeling van gebeurtenissen die tot de dood leidt.) een MDL-aandoening. Dat is ongeveer 10% van de totale sterfte in 2019. In dat zelfde jaar gingen er in totaal 225.000 levensjaren verloren door MDL-aandoeningen. De sterfte aan MDL-aandoeningen is toegenomen tussen 1996 en 2019. Lees meer over de sterfte als gevolg van MDL-aandoeningen.
Zorg In 2019 waren de meeste klinische opnamen Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. (Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd.) voor MDL-aandoeningen voor een aandoening aan de lever, galblaas, galwegen of de alvleesklier. Dit betrof 41.630 klinische opnamen. Lees meer over het aantal klinische opnamen als gevolg van MDL-aandoeningen. 
Kosten

In 2019 bedroegen de directe medische zorgkosten voor MDL-aandoeningen ruim 3,7 miljard euro. Dit betreft ongeveer 3,8% van de totale zorguitgaven in 2019.  Lees meer over de kosten voor MDL-aandoeningen. 

In dit dossier wordt een selectie van cijfers gepresenteerd in grafieken en tekst. Meer uitsplitsingen (onder andere naar leeftijd) over alle indicatoren staan in het Excelbestand MDL-aandoeningen. Ook wordt onderaan elke pagina voor een aantal indicatoren onder 'meer informatie' verwezen naar bestanden met meer detailcijfers. Ook hier gaat het om meer uitsplitsingen.