Zorguitgaven voor MDL Maag-, darm- en lever (Maag-, darm- en lever)-aandoeningen ruim 3,7 miljard euro

In 2019 zijn de zorguitgaven voor maag-, darm- en leveraandoeningen ruim 3,7 miljard euro. Dit betreft ongeveer 3,8% van de totale zorguitgaven. Het gaat hierbij om directe medische zorgkosten van MDL-aandoeningen. Indirecte uitgaven zoals productiviteitsverlies en uitgaven aan zelfzorgmiddelen (middelen die niet op recept verkrijgbaar zijn) zitten hier niet bij. De hoogste zorguitgaven (bijna 1,5 miljard euro) zijn voor symptomen van het spijsverteringsstelsel, gevolgd door kanker van het spijsverteringsstelsel (bijna 800 miljoen euro). In de sectoren 'Openbare zorg en preventie' en 'Ziekenhuis- en medisch specialistische zorg' wordt relatief veel geld uitgegeven aan MDL-aandoeningen. In de sector ‘Openbare zorg en preventie’ gaat het om 14,1% van de totale zorguitgaven binnen die sector. In de sector ‘Ziekenhuis- en medisch specialistische zorg’ zijn 7,9%  van de totale zorguitgaven voor maag-, darm- en leveraandoeningen.

  • M. Buijs (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • R. Gijsen (RIVM)
  • C. van Gool (RIVM)
  • M. Mulder (RIVM)
  • M.J.J.C. Poos (RIVM)
  • C. Hendriks, red. (RIVM)