Ruim 41.000 klinische opnamen voor aandoeningen aan lever, galblaas, galwegen en alvleesklier

In 2019 waren de meeste klinische opnamen Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. (Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd.) voor MDL Maag-, darm- en lever (Maag-, darm- en lever)-aandoeningen voor een aandoening aan de lever, galblaas, galwegen of de alvleesklier. Dit betrof 41.630 klinische opnamen. Voor aandoeningen aan de slokdarm, maag en duodenum waren er relatief weinig klinische opnamen, namelijk 6.700. Voor de meeste aandoeningen werden vaker vrouwen opgenomen dan mannen, met name voor symptomen aan het spijsverteringsstelsel. Alleen voor aandoeningen aan de slokdarm, maag en duodenum en voor kanker van het spijsverteringsstelsel werden meer mannen opgenomen. 


Klinische ziekenhuisopnamen MDL-aandoeningen 2014-2019

Sla de grafiek Klinische ziekenhuisopnamen MDL-aandoeningen 2014-2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg

  • Cijfers zijn afgerond op tientallen
  • Het totale aantal opnamen is berekend door het aantal opnamen van de afzonderlijke clusters op te tellen. Door afronding kan het totale aantal opnamen dat hier weergegeven is enigszins afwijken van het werkelijke aantal.

Aantal klinische opnamen voor MDL Maag-, darm- en lever (Maag-, darm- en lever)-aandoeningen afgenomen

Het aantal klinische opnamen Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. (Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd.) voor MDL-aandoeningen nam tussen 2016 en 2019 af van 174.890 opnamen naar 152.250 opnamen. Tussen 2014 en 2016 nam het totale aantal klinische opnamen nog toe. Vooral het aantal opnamen voor infectieziekten en infestaties langdurige aanwezigheid van dierlijke parasieten op en in het weefseloppervlak (langdurige aanwezigheid van dierlijke parasieten op en in het weefseloppervlak) van het spijsverteringsstelsel en het aantal opnamen voor kanker van het spijsverteringsstelsel nam in die periode toe. Tussen 2016 en 2019 daalde het aantal klinische opnamen voor elk cluster van aandoeningen . Met name het aantal opnamen voor symptomen van het spijsverteringsstelsel daalde in die periode, van 32.610 in 2016 naar 24.130 in 2019. 


Prevalentie medisch-specialistische zorg voor MDL-aandoening

Sla de grafiek Prevalentie medisch-specialistische zorg voor MDL-aandoeningen 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Declaratiegegevens medisch-specialistische zorg Vektis

  • Onder medisch-specialistische zorg vallen behandeltrajecten van zorgaanbieders in ziekenhuizen of in zelfstandige behandelcentra. In ziekenhuizen betreft het zowel medisch-specialistische zorg op de poliklinieken als medisch-specialistische zorg voor mensen die opgenomen zijn in het ziekenhuis.
  • Cijfers zijn afgerond op tientallen

Ruim 724.000 personen met medisch-specialistische zorg

In 2019 waren er ruim 724.000 personen die medisch-specialistische zorg hebben ontvangen voor een maag-, darm- of leveraandoening (ongeveer 318.000 mannen en 406.000 vrouwen). De meeste medisch-specialistische zorg werd gegeven voor symptomen van het spijsverteringsstelsel, gevolgd door aandoeningen aan de dunne darm, appendix, dikke darm en anus. In vier van de zes clusters waren er meer vrouwen dan mannen die medisch-specialistische zorg hebben ontvangen.


  • M. Buijs (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • R. Gijsen (RIVM)
  • C. van Gool (RIVM)
  • M. Mulder (RIVM)
  • M.J.J.C. Poos (RIVM)
  • C. Hendriks, red. (RIVM)