Externe ontwikkelingen spelen zich buiten het gezondheidsdomein af

Volksgezondheid, determinanten, preventie, zorg en participatie staan onder invloed van de zogenoemde ‘externe ontwikkelingen’. Bij externe ontwikkelingen gaat het om zaken die zich buiten het gezondheidsdomein afspelen maar die wel via determinanten invloed hebben op de gezondheidstoestand. Externe ontwikkelingen omvatten zaken als demografie, economie, sociaal-culturele ontwikkelingen, technologie en ruimte. Zo is bijvoorbeeld de economische welvaart van invloed op de gezondheid van de bevolking, op de instroom in de WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) en op het gevoerde beleid. Economie bepaalt ook de beschikbaarheid van arbeidsplaatsen en de vraag of die plaatsen door over- of ondergekwalificeerden worden ingenomen. Ook technologische verbeteringen bijvoorbeeld aan werkplekken, beïnvloeden de arbeidsomstandigheden en de gezondheid. Eveneens kunnen ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van invloed zijn op arbeidsomstandigheden (en gezondheid). Een economische crisis zorgt ervoor dat veel mensen zonder werk zitten. Werkloosheid beïnvloedt de gezondheid van mensen negatief. Ook het doorwerken na je 65e en de verwachte krapte op de arbeidsmarkt zullen van invloed zijn op de gezondheidstoestand van onze bevolking.

Meer informatie

  • P.E.D. Eysink (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • T. Hulshof, red. (RIVM)