Bijna 9 miljoen personen met betaald werk

In 2019 bestond de beroepsbevolking uit ruim 9 miljoen personen. Dit is ongeveer 71% van de potentiële beroepsbevolking. Ongeveer 71% van alle mensen tussen 15 en 75 jaar werkt dus of is werkloos. De overige 29% behoort tot de niet-beroepsbevolking. Dit zijn alle mensen tussen 15 en 75 jaar die niet werken of werkloos zijn en niet beschikbaar zijn voor werk. Deze groep bestaat onder andere uit studenten, arbeidsongeschikten en gepensioneerden. Ongeveer 314.000 van de 9 miljoen personen in de beroepsbevolking (3,4%) waren werkloos. Bijna 9 miljoen mensen hadden betaald werk (werkzame beroepsbevolking). Ruim een half miljoen meer mannen (4,8 miljoen) dan vrouwen (4,2 miljoen) hebben betaald werk (CBS StatLine). 

Meer informatie


Bijna driekwart van alle werknemers heeft vast contract

In 2019 had bijna driekwart van alle werknemers een vast contract; dit is een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd én een vast aantal uren per week. Mannen (52%) hebben iets vaker een vast dienstverband dan vrouwen (48%). In de leeftijd van 45 tot 55 jaar hebben de meeste werknemers een vast contract. In de leeftijd 15 tot 25 jaar hebben ruim twee keer zoveel mensen een flexibel contract vergeleken met een vast contract. Een werknemer met een flexibel contract heeft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd óf een flexibel aantal uren per week (zoals tijdelijke werknemers, oproep-, inval-, en uitzendkrachten).       

Meer informatie


Meeste hoogopgeleiden werken voltijds

In 2019 werkten ruim 4,5 miljoen personen voltijds (51%). Dat wil zeggen dat zij een baan hadden van 35 uur per week of meer (voltijdsbaan). Ruim 1,6 miljoen personen (18%) werkten minder dan 20 uur per week. Ongeveer 2 miljoen hoger opgeleiden werken voltijds. Dat is bijna 60% van het totaal aantal hoger opgeleide werkenden. Slechts 8,5% van alle hoger opgeleiden werkt minder dan 20 uur per week. De verschillen in het aantal uren werk per week zijn voor lager opgeleiden minder groot: 40% werkt voltijds en 35% werkt minder dan 20 uur. Zowel bij de laag- als bij de hoogopgeleiden werken meer vrouwen dan mannen in deeltijd. 

Meer informatie

  • P.E.D. Eysink (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • T. Hulshof, red. (RIVM)