Ziekten en aandoeningen kunnen leiden tot verminderd functioneren

In het geval van arbeid gaat het om gezondheid en ziekten in de beroepsbevolking, zowel ‘beroepsziekten’ of ‘arbeidsgerelateerde aandoeningen’ als niet arbeidsgerelateerde aandoeningen in de beroepsbevolking. Ziekten en aandoeningen kunnen leiden tot verminderd functioneren, vermindering van kwaliteit van leven en zelfs sterfte. Onze gezondheid bepaalt mede of we in staat zijn te werken en deel te nemen aan het arbeidsproces. Hoe gezonder de Nederlandse bevolking, des te groter de kans op een hogere arbeidsparticipatie en duurzame inzetbaarheid. Een ziekte kan volledig te wijten zijn aan ongunstige arbeidsomstandigheden maar zal vaak het gevolg zijn van een combinatie van determinanten binnen en buiten het werk (sociale omgeving, persoonlijkheidskenmerken, etc.). Sommige ziekten of aandoeningen komen vooral voor in de beroepsbevolking, zoals mesothelioom als gevolg van blootstelling aan asbest. Terwijl andere aandoeningen juist minder vaak voorkomen in de beroepsbevolking. 

Goede gezondheid van belang voor arbeidsdeelname Arbeidsdeelname betreft de netto-participatiegraad: Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking). Het betreft de bevolking van 15 tot 75 jaar. (Arbeidsdeelname betreft de netto-participatiegraad: Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking). Het betreft de bevolking van 15 tot 75 jaar.)

Een goede gezondheid is belangrijk voor arbeidsdeelname. Door de demografische ontwikkelingen van de bevolking zal de arbeidsmarkt de komende jaren krapper worden. Iedereen is nodig op de arbeidsmarkt. Voor werknemers en werkgevers is het van belang dat de werknemers gezond, vitaal en productief tot aan de pensioenleeftijd kunnen blijven werken. Het bevorderen van de gezondheid van werknemers kan leiden tot lager ziekteverzuim maar ook tot meer voldoening, hogere motivatie en minder verloop van werknemers.

Meer informatie

  • P.E.D. Eysink (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • T. Hulshof, red. (RIVM)