Verschillende aspecten van arbeid

‘Arbeid’ kan op verschillende manieren worden opgevat: het hebben van arbeid, fysieke en (psycho)sociale arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, arbeidsinhoud en –eisen, preventie op de werkplek, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid. Deze verschillende aspecten van arbeid hangen op allerlei manieren met elkaar samen. 

Veel gezondheidsverlies door arbeid

Het gezondheidsverlies door werkgerelateerde ziekten in Nederland is hoog. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) schat dat er 447.900 nieuwe gevallen van werkgerelateerde ziekten waren in 2018. Ook overleden 4.100 personen door een werkgerelateerde ziekte. In 2018 ontstonden de meeste nieuwe beroepsziekten door fysieke werkbelasting (zoals zware lasten tillen) en psychosociale werkbelasting (zoals te hoge werkdruk). Het grootste deel van de sterfte door beroepsziekten ontstaat door blootstelling in de werkomgeving, zoals door blootstelling aan stoffen, straling, nachtwerk en lawaai. Het gezondheidsverlies door werkgerelateerde ziekten schat het RIVM op 4,6% van de totale ziektelast De ziektelast wordt uitgedrukt in Disability Adjusted Life Years (DALY) en is opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan (ziektejaarequivalenten). (De ziektelast wordt uitgedrukt in Disability Adjusted Life Years (DALY) en is opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan (ziektejaarequivalenten).) in Nederland (Arbobalans 2020 Arbobalans, Arbobalans 2020: Kwaliteit van de arbeid, effecten en maatregelen in Nederland, Leiden (2020)). 

Op deze pagina zijn alle arbeidsgerelateerde onderwerpen gebundeld

 

Meer informatie over arbeidsomstandigheden en beroepsziekten

  • P.E.D. Eysink (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • T. Hulshof, red. (RIVM)