Ongeveer 550 ziekenhuisopnamen voor osteoporose

In 2020 waren er 545 klinische ziekenhuisopnamen voor osteoporose. Vrouwen worden vaker opgenomen dan mannen. Het totaal aantal klinische ziekenhuisopnamen had betrekking op 4.720 opnamedagen, waarmee de gemiddelde opnameduur 8,7 dagen bedroeg. Het aantal opnamen kan groter zijn dan het aantal opgenomen personen, omdat een persoon meerdere keren per jaar opgenomen kan zijn.

Tabel: ziekenhuisopnamen voor osteoporose 2020
  Mannen Vrouwen Totaal
Aantal klinische opnamen Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. (Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd.) 125 420 545
Aantal verpleegdagen 1.130 3.595 4.720
Gemiddelde opnameduur (dagen) 9,0 8,5 8,7
Aantal dagopnamen 210 890 1.100
Aantal observaties Een observatie is een 'langdurige observatie zonder overnachting'. Dit is een niet geplande vorm van verpleging van minimaal vier aaneengesloten uren, zonder overnachting, op een voor verpleging ingerichte afdeling, met als doel observatie van de patiënt. Een observatie omvat ten minste een… (Een observatie is een 'langdurige observatie zonder overnachting'. Dit is een niet geplande vorm van verpleging van minimaal vier aaneengesloten uren, zonder overnachting, op een voor verpleging ingerichte afdeling, met als doel observatie van de patiënt. Een observatie omvat ten minste een…) 0 5 5
Totaal aantal opnamen 335 1.315 1.650

Bron: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Statline in mei 2021)

 • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes: M80-M82
 • Het aantal opnamen, verpleegdagen en observaties is afgerond op vijftallen
 • Cijfers zijn voorlopig
 • In 2020 is een algehele afname te zien in het aantal ziekenhuisopnamen in vergelijking met 2019. Deze afname houdt verband met de COVID-19-uitbraak in 2020 (CBS, 2022).
 • Achterliggende cijfers op CBS Statline

Ziekenhuisopnamen voor osteoporose

Sla de grafiek Ziekenhuisopnamen voor osteoporose 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine in juli 2022)

 • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes: M80-M82
 • Cijfers zijn voorlopig
 • Het absolute aantal ziekenhuisopnamen is zichtbaar in de tabelweergave.
 • In 2020 is een algehele afname te zien in het aantal ziekenhuisopnamen in vergelijking met 2019. Deze afname houdt verband met de COVID-19-uitbraak in 2020 (CBS, 2022).
 • Achterliggende cijfers op CBS StatLine

Aantal opnamen osteoporose neemt toe met leeftijd

In 2020 waren er 545 klinische ziekenhuisopnamen voor artrose in Nederland (mannen: 125 en vrouwen: 420). Dit aantal komt overeen met 0,3 opnamen per 10.000 personen (0,1 per 10.000 mannen en 0,5 per 10.000 vrouwen). Het aantal opnamen neemt toe met de leeftijd. Voor alle leeftijdsklassen is het aantal opnamen per 10.000 inwoners hoger voor vrouwen dan voor mannen.


 • A.M. Gommer (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
 • C. Hendriks, red. (RIVM)