In het kort

  • In 2021 hadden naar schatting  537.000 personen osteoporose

  • Ongeveer 135.100 mensen in zorg met osteoporose

  • Aantal nieuwe diagnoses osteoporose afgenomen in periode 2011-2021

  • Osteoporose kan veroorzaakt worden door verschillende factoren

  • Als gevolg van osteoporose zijn botten kwetsbaarder voor fracturen

  • Zorguitgaven osteoporose bijna 111 miljoen euro in 2019

  • Preventie van osteoporose gericht op voorkómen van (her)fracturen

  • Ongeveer 550 ziekenhuisopnamen voor osteoporose in 2020