Zorguitgaven osteoporose naar sector

Sla de grafiek Zorguitgaven osteoporose naar sector 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision) codes M80-M82

Zorguitgaven osteoporose bijna 111 miljoen euro in 2019

In 2019 zijn de uitgaven aan de zorg voor osteoporose geraamd op 110,7 miljoen euro. Dat komt overeen met 1,9% van de totale zorguitgaven voor ziekten van het bewegingsstelsel en bindweefsel en 0,11% van de totale uitgaven voor de gezondheidszorg in Nederland. Van de zorguitgaven voor osteoporose werd het grootste deel (60%, 67 miljoen euro) besteed aan genees- en hulpmiddelen. Daarnaast ging 25% naar ziekenhuiszorg (28 miljoen euro).


Zorguitgaven osteoporose naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Zorguitgaven osteoporose naar leeftijd en geslacht 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision) codes M80-M82

Ruim 80% van de zorguitgaven naar vrouwen

Het aandeel in de zorguitgaven voor osteoporose in 2019 was veel groter voor vrouwen (80,4%) dan voor mannen (19,6%). Dit verschil in zorguitgaven is in lijn met het feit dat osteoporose vaker voorkomt bij vrouwen. De uitgaven aan de zorg voor osteoporose zijn voor mannen en vrouwen het hoogst in de leeftijdscategorie 70 tot en met 74 jaar. Voor personen jonger dan 45 jaar worden relatief weinig uitgaven gemaakt voor osteoporose. In 2019 waren de uitgaven aan de zorg voor osteoporose 110,7 miljoen euro.


  • A.C. de Weerdt (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • S. Gouwens (RIVM)
  • M.A. Koopmanschap (RIVM en EUR Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmus Universiteit Rotterdam))
  • A. van der Meer (RIVM)
  • G.J. Kommer (RIVM)