HPV

MenACWY-vaccinaties

Vaccinatiepercentage (exclusief anonieme vaccinaties) in meeste gemeenten boven 50% (HPV Humaan papilloma virus (Humaan papilloma virus)) en 75% (MenACWY)

Vanwege de COVID-19-pandemie wordt de vaccinatiegraad voor verslagjaar 2023 weergegeven inclusief vaccinaties die later (na de leeftijd van 14 of 15 jaar) zijn gegeven. De vaccinatiegraad is exclusief anonieme vaccinaties. In verslagjaar 2023 was tenminste 63,6% van de adolescente meisjes die in 2008 zijn geboren voldoende gevaccineerd tegen HPV (van Lier et al. 2023van Lier, E.A., Hament, J-M, Knijff, M., Westra, M., Ernst, A., Giesbers, H., Drijfhout, I.H., Dorn, T., van Vliet, J.A., de Melker, H.E., Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2022, Bilthoven (2023)). De vaccinatie is effectief tegen twee typen HPV-virus die samen verantwoordelijk zijn voor 70% van de gevallen van baarmoederhalskanker.
In verslagjaar 2023 was tenminste 81,3% van de adolescenten die in 2007 zijn geboren voldoende gevaccineerd tegen MenACWY (van Lier et al. 2023van Lier, E.A., Hament, J-M, Knijff, M., Westra, M., Ernst, A., Giesbers, H., Drijfhout, I.H., Dorn, T., van Vliet, J.A., de Melker, H.E., Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2022, Bilthoven (2023)). 
Gemeenten met een lage vaccinatiegraad vinden we vooral in de zogenaamde 'Bible-belt'. Dit is een gebied met een relatief grote vertegenwoordiging van bevindelijk gereformeerden. Het gebied strekt zich uit van de Zeeuwse eilanden via het Zuid-Hollandse en Utrechtse platteland naar de Noord-Veluwe en de kop van Overijssel. 

Meer informatie

Informed consent

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) ontvangt sinds 1 januari 2022 de gegevens van een deel van de vaccinaties anoniem. Dat gebeurt als mensen geen toestemming geven om hun gegevens met het RIVM te delen. Anonieme vaccinaties kunnen niet worden meegeteld voor de vaccinatiegraad, waardoor deze lager wordt gerapporteerd dan hij daadwerkelijk is. Het aantal vaccinaties dat niet kan worden meegeteld, is nu nog vrij klein doordat kinderen grotendeels al vóór 2022 voor de RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma)-vaccinaties zijn uitgenodigd.

Het is belangrijk voorzichtig te zijn bij de interpretatie van verschillen tussen regio’s of gemeenten en verschillen tussen jaren binnen eenzelfde regio of gemeente. Dit kunnen daadwerkelijke verschillen zijn maar ze kunnen ook deels veroorzaakt worden door de mate waarin op regionaal niveau informed consent wordt geregistreerd. De mate van informed consent is niet alleen afhankelijk van de bereidheid van gevaccineerden en/of de ouder(s) om toestemming te geven voor gegevensuitwisseling maar ook van de inspanning van de betreffende JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg)-organisatie(s) om toestemming te verkrijgen en verschilt ook per vaccinsoort.

  • E.A. van Lier (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • H. Giesbers (RIVM)