HPV

MenACWY-vaccinaties

Vaccinatiepercentage in meeste gemeenten boven 50% (HPV Humaan papilloma virus (Humaan papilloma virus)) en 85% (MenACWY)

Vanwege de COVID-19-pandemie wordt de vaccinatiegraad voor verslagjaar 2022 weergegeven inclusief vaccinaties die later (na de leeftijd van 14 of 15 jaar) zijn gegeven. In verslagjaar 2022 was 66,4% van de adolescente meisjes die in 2007 zijn geboren voldoende gevaccineerd tegen HPV (van Lier et al. 2022van Lier, E.A., Oomen, P. J., Giesbers, H., Hament, J-M, van Vliet, J.A., Drijfhout, I.H., Hirschberg, H., de Melker, H.E., Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2021, Bilthoven (2022)). De vaccinatie is effectief tegen twee typen HPV-virus die samen verantwoordelijk zijn voor 70% van de gevallen van baarmoederhalskanker.
In verslagjaar 2022 was 85,3% van de adolescenten die in 2006 zijn geboren voldoende gevaccineerd tegen Men ACWY (van Lier et al. 2022van Lier, E.A., Oomen, P. J., Giesbers, H., Hament, J-M, van Vliet, J.A., Drijfhout, I.H., Hirschberg, H., de Melker, H.E., Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2021, Bilthoven (2022)). 
Gemeenten met een lage vaccinatiegraad vinden we vooral in de zogenaamde 'Bible-belt'. Dit is een gebied met een relatief grote vertegenwoordiging van bevindelijk gereformeerden. Het gebied strekt zich uit van de Zeeuwse eilanden via het Zuid-Hollandse en Utrechtse platteland naar de Noord-Veluwe en de kop van Overijssel. 

Meer informatie

  • E.A. van Lier (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • H. Giesbers (RIVM)