Vaccinatiepercentage in meeste gemeenten boven 50%

In verslagjaar 2021 was 63,1% van de adolescente meisjes die in 2006 zijn geboren voldoende gevaccineerd tegen HPV Humaan papilloma virus ( van Lier et al. 2021 van Lier, E. A., Oomen, P. J., Giesbers, H., van Vliet, J. A., Hament, J, Drijfhout, I. H., Zonnenberg-Hoff, I. F., de Melker, H.E., Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2020, Bilthoven (2021) ). De vaccinatie is effectief tegen twee typen HPV-virus die samen verantwoordelijk zijn voor 70% van de gevallen van baarmoederhalskanker. Gemeenten met een lage vaccinatiegraad vinden we vooral in de zogenaamde 'Bible-belt'. Dit is een gebied met een relatief grote vertegenwoordiging van bevindelijk gereformeerden. Het gebied strekt zich uit van de Zeeuwse eilanden via het Zuid-Hollandse en Utrechtse platteland naar de Noord-Veluwe en de kop van Overijssel. 

Meer informatie


Vaccinatiepercentage in meeste gemeenten boven 85%

Vanwege de meningokokken W-uitbraak werd als uitbraakmaatregel in 2018/2019 aan adolescenten geboren in 2001-2005 een Men ACWY-vaccinatie aangeboden. De vaccinatiegraad in deze groep ligt op 86,5% ( van Lier et al. 2021 van Lier, E. A., Oomen, P. J., Giesbers, H., van Vliet, J. A., Hament, J, Drijfhout, I. H., Zonnenberg-Hoff, I. F., de Melker, H.E., Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2020, Bilthoven (2021) ). Vanaf 2020 is de Men ACWY-vaccinatie voor adolescenten officieel opgenomen in het RVP Rijksvaccinatieprogramma. Gemeenten met een lage vaccinatiegraad vinden we vooral in de zogenaamde 'Bible-belt'. Dit is een gebied met een relatief grote vertegenwoordiging van bevindelijk gereformeerden. Het gebied strekt zich uit van de Zeeuwse eilanden via het Zuid-Hollandse en Utrechtse platteland naar de Noord-Veluwe en de kop van Overijssel. 

Meer informatie

  • E.A. van Lier (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
  • H. Giesbers, red. (RIVM)