Vaccinatiepercentage in meeste gemeenten boven 90%

Vanwege de COVID-19-pandemie wordt de vaccinatiegraad voor verslagjaar 2022 weergegeven inclusief vaccinaties die later (na de leeftijd van 5 jaar) zijn gegeven. In verslagjaar 2022 was 91,2% van de kleuters die in 2016 zijn geboren voldoende beschermd tegen DKTP Difterie, kinkhoest, tetanus, polio (Difterie, kinkhoest, tetanus, polio). Het percentage voldoende beschermd betreft de som van het percentage gerevaccineerd en het percentage basisimmuun op de leeftijd tussen 2 en 5 jaar (deze laatste groep komt niet in aanmerking voor revaccinatie). In datzelfde jaar was 92,7% van de zuigelingen die in 2019 geboren zijn voldoende gevaccineerd tegen DKTP. Voor schoolkinderen geboren in 2011 was dit percentage 89,7% (van Lier et al. 2022van Lier, E.A., Oomen, P. J., Giesbers, H., Hament, J-M, van Vliet, J.A., Drijfhout, I.H., Hirschberg, H., de Melker, H.E., Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2021, Bilthoven (2022)). Gemeenten met een lage vaccinatiegraad vinden we vooral in de zogenaamde 'Biblebelt'. Dit is een gebied met een relatief grote vertegenwoordiging van bevindelijk gereformeerden. Het gebied strekt zich uit van de Zeeuwse eilanden via het Zuid-Hollandse en Utrechtse platteland naar de Noord-Veluwe en de kop van Overijssel. 

Regionale clustering

Een aanwijzing dat het om regionale clustering van gelijkgestemden gaat, is het aantal SGP-stemmers. In hun kringen leven religieuze bezwaren tegen vaccinatie. Het sociale leven (kerk, school, werk en ontspanning) speelt zich grotendeels binnen eenzelfde groep af. Door deze clustering van niet-gevaccineerden, kunnen epidemieën ontstaan: polio zowel in 1978 als in 1992/1993; mazelen in 1999/2000, 2008 en 2013/2014, rodehond in 2004/2005 en de bof in 2007 en 2011/2012.

Meer informatie

  • A.E. van Lier (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • H. Giesbers (RIVM)