Hoogste sterfte aan ziekten van het zenuwstelsel in Hollands Noorden

De hoogste sterfte aan het zenuwstelsel is geregistreerd in de regio Hollands Noorden. In de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Doodsoorzakenstatistiek wordt voor de regio's  Limburg-Noord en Twente de laagste sterfte aan ziekten van het zenuwstelsel gemeld. De in de kaart weergegeven sterfte per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio is gecorrigeerd voor verschillen in de omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking (standaardisatie). In Nederland zijn volgens de CBS Doodsoorzakenstatistiek in de periode 2017 t/m 2020 34.585 personen door ziektn van het zenuwstelsel overleden. Dat zijn jaarlijks gemiddeld 8.646 sterfgevallen en komt overeen met 5,0 sterfgevallen per 10.000 inwoners. Bij deze groep van doodsoorzaken moet gedacht worden aan de ziekte van Parkinson, Multiple Sclerose (MS), epilepsie en gezichts- en gehoorstoornissen. 


  • H. Giesbers (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • C.M. Deuning