Zorguitgaven ziekte van Parkinson naar sector

Sla de grafiek Zorguitgaven ziekte van Parkinson naar sector 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision) codes G20-G22

Zorguitgaven in 2019 voor ziekte van Parkinsoon 137 miljoen euro

De uitgaven aan zorg voor de ziekte van Parkinson en andere vormen van parkinsonisme zijn geraamd op 136,8 miljoen euro in 2019. Dat komt overeen met 0,14% van de totale zorguitgaven in Nederland en 2,7% van de totale zorguitgaven die gemaakt worden voor ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen. Een groot deel (46%, 63,4 miljoen euro) van de zorguitgaven voor de ziekte van Parkinson en andere vormen van parkinsonisme ging in 2019 naar genees- en hulpmiddelen. Daarnaast ging 23% naar ziekenhuiszorg (31,9 miljoen euro) en 21% naar eerstelijnszorg (28,7 miljoen euro).


Zorguitgaven voor de ziekte van Parkinson naar leeftijd en geslacht 2019

Sla de grafiek Zorguitgaven voor de ziekte van Parkinson naar leeftijd en geslacht 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision) codes G20-G22

Meeste zorguitgaven voor parkinsonismen op hogere leeftijd

De meeste zorguitgaven voor de ziekte van Parkinson en andere vormen van parkinsonisme worden gemaakt op hogere leeftijd, omdat de aandoening vooral bij ouderen voorkomt. Voor personen jonger dan 55 jaar worden er nauwelijks zorguitgaven gemaakt voor parkinsonismen. De hoogste zorguitgaven worden gemaakt in de leeftijdsgroep 65 tot 80 jaar. De zorguitgaven zijn hoger voor mannen (56%) dan voor vrouwen (44%). De uitgaven aan zorg voor de ziekte van Parkinson en andere vormen van parkinsonisme zijn geraamd op 136,8 miljoen euro in 2019.


  • A.C. de Weerdt (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • S. Gouwens (RIVM)
  • M.A. Koopmanschap (RIVM en EUR Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmus Universiteit Rotterdam))
  • A. van der Meer (RIVM)
  • G.J. Kommer (RIVM)