Zorguitgaven ziekte van Parkinson naar sector 2017

Sla de grafiek Zorguitgaven ziekte van Parkinson naar sector 2017 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision codes G20-G22

Zorguitgaven voor parkinsonismen 204 miljoen euro in 2017

De uitgaven aan zorg voor de ziekte van Parkinson en andere vormen van parkinsonisme bedroegen 204,1 miljoen euro in 2017. Dat komt overeen met 0,23% van de totale zorguitgaven in Nederland en 3,5% van de totale zorguitgaven die gemaakt worden voor ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen. De helft (45%) van de zorguitgaven voor de ziekte van Parkinson en andere vormen van parkinsonisme was in 2017 toe te schrijven aan de sector ouderenzorg. Daarnaast ging 19% naar genees- en hulpmiddelen, 18% naar eerstelijnszorg en 14% naar ziekenhuiszorg.

Meer informatie


Zorguitgaven voor de ziekte van Parkinson naar leeftijd en geslacht 2017

Sla de grafiek Zorguitgaven voor de ziekte van Parkinson naar leeftijd en geslacht 2017 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision codes G20-G22

Meeste zorguitgaven voor parkinsonismen op hogere leeftijd

De meeste zorguitgaven voor de ziekte van Parkinson en andere vormen van parkinsonisme worden gemaakt op hogere leeftijd, omdat de aandoening vooral bij ouderen voorkomt. Voor personen jonger dan 55 jaar worden er nauwelijks zorguitgaven gemaakt voor parkinsonismen. De hoogste zorguitgaven worden gemaakt in de leeftijdsgroep 70 tot 90 jaar. De zorguitgaven zijn nagenoeg gelijk voor mannen en vrouwen. De uitgaven aan zorg voor de ziekte van Parkinson en andere vormen van parkinsonisme bedroegen 204,1 miljoen euro in 2017.

Meer informatie

  • M.H.D. Plasmans (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
  • V.R. Ramjiawan (RIVM)
  • R.A.A. Vonk (RIVM)
  • T. Hulshof, red. (RIVM)