In het kort

  • Bijna 53.000 mensen met parkinsonisme in 2021

  • Ruim 6.000 nieuwe patiënten met parkinsonisme in 2021

  • Ongeveer 2.000 patiënten in verpleeghuizen

  • Trend sterfte aan Parkinson vertoont grillig patroon

  • Oorzaken van Parkinson grotendeels onbekend

  • Symptomen leiden tot ernstige invaliditeit

  • Zorguitgaven in 2019 geraamd op 137 miljoen euro

  • Ongeveer 1.200 ziekenhuisopnamen voor parkinsonisme in 2020