Jaarprevalentie van alcoholafhankelijkheid 2007-2009

Sla de grafiek Jaarprevalentie van alcoholafhankelijkheid 2007-2009 over en ga naar de datatabel

Bronnen: NEMESIS-2 in de Graaf et al. 2010de Graaf, R., ten Have, M. M., Dorsselaer, S., De psychische gezondheid van de Nederlandse bevolking. NEMESIS-2: Opzet en eerste resultaten, Utrecht (2010)

  • Diagnose op basis van DSM Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Classificatie voor psychische stoornissen. De DSM is ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van de American Psychiatric Association. (Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Classificatie voor psychische stoornissen. De DSM is ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van de American Psychiatric Association.)-IV (4e editie). De leeftijdsverschillen zijn significant voor zowel mannen, vrouwen als de hele groep.

Geen recente cijfers over alcoholverslaving

Er zijn geen recente schattingen hoe vaak alcoholverslaving in Nederland voorkomt. De meest recente gegevens dateren uit 2007-2009 (van Laar & van Ooyen-Houben 2016van Laar, M. W., van Ooyen-Houben, M. M. J., Nationale Drug Monitor Jaarbericht 2016, Utrecht (2016)). In die tijd werd de DSM Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Classificatie voor psychische stoornissen. De DSM is ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van de American Psychiatric Association. (Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Classificatie voor psychische stoornissen. De DSM is ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van de American Psychiatric Association.)-IV nog gebruikt voor de classificatie van psychische stoornissen. Vanaf januari 2017 is de DSM-5 in gebruik genomen. In de DSM-IV wordt nog onderscheid gemaakt tussen alcoholafhankelijkheid en alcoholmisbruik, maar deze zijn in de DSM-5 samengenomen als ‘stoornis in het alcoholgebruik’. In VZinfo duiden we dit aan als 'alcoholverslaving'. In VZinfo kunnen nu nog geen actuele gegevens over alcoholverslaving volgens de DSM-5 classificatie worden gepresenteerd,  maar presenteren we oudere cijfers over alcoholafhankelijkheid volgens de DSM-IV. Prevalentiecijfers kunnen intussen veranderd zijn door veranderingen in risico's en door de bevolkingssamenstelling.  

Mannen vaker afhankelijk van alcohol dan vrouwen

Alcoholafhankelijkheid komt voor bij ongeveer 0,7% van de volwassenen (18-65 jaar) in Nederland. In absolute aantallen ging het om ruim 82.400 mensen per 1-1-2009. De jaarprevalentie Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar. (Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar.) van alcoholafhankelijkheid onder mannen is ruim het dubbele van die onder vrouwen. Alcoholafhankelijkheid komt het meest voor bij 18-24-jarigen. Van de volwassen mannen is 3,9% ooit in het leven afhankelijk geweest van alcohol; bij vrouwen is dat 0,9%. In totaal gaat het om 2% van de bevolking. Op 1-1-2012 was de jaarincidentie van alcoholafhankelijkheid 0,15 per 100 persoonsjaren (15.300 personen) (Tuithof et al. 2012Tuithof, M, de Graaf, R., ten Have, M. M., Dorsselaer, S., Incidentie van psychische aandoeningen. Opzet en eerste resultaten van de tweede meting van de studie NEMESIS-2, Utrecht (2012)).

    Meer informatie

    • M.W. van Laar (Trimbos-instituut)
    • E.M. Zantinge (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))