Kosten uitkeringen licht gestegen

In de periode 2002-2019 is het uitgekeerde totaal bedrag voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen gestegen van 11,5 miljard naar 12,8 miljard. Het aantal lopende uitkeringen in dezelfde periode is gedaald waardoor het bedrag per uitkering per jaar is gestegen van €11.526 in 2002 naar €15.687 in 2019. Doordat het aantal Wajong Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten) uitkeringen in deze periode is gegroeid, zijn de totale kosten voor Wajong meer dan verdubbeld (UWV).

Meer informatie

Experts en redactie

  • F.H.J.M. Schreuder (UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen))
  • P.E.D. Eysink (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • T. Hulshof, red. (RIVM)