Totaal

Mannen

Vrouwen

Veel arbeidsongeschikten in Zuid-Limburg en oosten van Groningen

Het percentage mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering varieert van 3,9% (Midden-Delfland) tot 15% (Kerkrade). Gemeenten in Zuid-Limburg en het oosten van Groningen hebben vaker een hoog percentage arbeidsongeschikten. Opvallend is de clustering van gemeenten in de Randstad (met uitzondering van de grote steden) met lage percentages arbeidsongeschikten. De regionale verschillen worden niet alleen verklaard door verschillen in gezondheidstoestanden, maar ook de situatie op de (regionale) arbeidsmarkt is van invloed op het percentage arbeidsongeschikten. Landelijk krijgt in 2022 ongeveer 7% van de bevolking van 15 tot 65 jaar een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Voor mannen ligt het percentage op 6,5% en voor vrouwen op 7,4%. 


  • F.H.J.M. Schreuder (UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen))
  • P.E.D. Eysink (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • H. Giesbers, red. (RIVM)