In- en uitstroompercentage

Het instroompercentage wordt berekend door het aantal nieuwe arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in 2019 te delen door de omvang van de beroepsbevolking in 2017 (i.v.m. de twee jaar die tussen het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid zit).

Het uitstroompercentage wordt berekend door het aantal beëindigde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in 2019 te delen door het totaal aantal verstrekte arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in 2019.