Gemiddeld aantal WIA-uitkeringen per sector (top-20) in 2018

Sla de grafiek WIA-uitkeringen per sector (top-20) in 2018 over en ga naar de datatabel

Bron: UWV

  • In de grafiek worden de 20 sectoren met het hoogste aantal WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)-uitkeringen per 100 werknemers weergegeven
  • Achterliggende cijfers en beschrijving van de sectoren zijn te vinden: Sociale verzekeringen naar sectoren

Gemiddelde aantal WIA-uitkeringen hoogst in de visserij

Als gekeken wordt naar het aantal WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)-uitkeringen per 100 werknemers dan worden er binnen de visserij de meeste uitkeringen uitgekeerd (19,3 per 100 werknemers). Andere sectoren waarin de arbeidsongeschiktheid relatief hoog is, zijn de steenhouwersbedrijven, stukadoorsbedrijven en de tabaksverwerkende industrie. De kleine sector 'Wet sociale werkvoorziening (WSW Wet sociale werkvoorziening (Wet sociale werkvoorziening))' en de groep 'overig/onbekend' zijn hierbij buiten beschouwing gelaten. De WSW is alleen bedoeld voor arbeidsgehandicapten, waardoor de arbeidsongeschiktheid gerelateerd aan WIA relatief erg hoog is. De arbeidsongeschiktheid is het laagst in de sector 'horeca algemeen' (1,7 per 100 werknemers). Gemiddeld worden er 3,9 arbeidsongeschiktheidsuitkeringen per 100 werknemers uitgekeerd (UWV).

Meer informatie

  • F.H.J.M. Schreuder (UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen))
  • C.G.L. van Deursen (UWV)
  • P.E.D. Eysink (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • T. Hulshof, red. (RIVM)