Arbeidsongeschiktheid naar oorzaak en wet

Sla de grafiek Lopende uitkeringen WAO/WIA, WAZ en Wajong naar oorzaak 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen)

  • Cijfers over 2019 zijn voorlopige cijfers

Psychische problematiek meest voorkomende reden arbeidsongeschiktheid

Eind 2019 waren psychische aandoeningen de meest gestelde diagnosen bij mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Bij 51% van alle arbeidsongeschikten (WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)/WAO Wet arbeidsongeschiktheid. De WAO geldt alleen nog voor mensen die op 1 januari 2006 al een WAO-uitkering ontvingen. Sinds 2006 vallen arbeidsongeschikten meestal onder de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). (Wet arbeidsongeschiktheid. De WAO geldt alleen nog voor mensen die op 1 januari 2006 al een WAO-uitkering ontvingen. Sinds 2006 vallen arbeidsongeschikten meestal onder de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).)WAZ Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen) en Wajong Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten)) was de hoofddiagnose een psychische aandoening, dat betreft 411.000 uitkeringen. Bij de WIA en WAO zijn psychische aandoeningen voor een groot deel het gevolg van een reactie op ernstige stress, zoals burn-out. Bij de Wajong gaat het voornamelijk om verstandelijke beperkingen en ontwikkelingsstoornissen (UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen)).

Meer informatie


Arbeidsongeschiktheid naar oorzaak en leeftijd

Sla de grafiek Instroom WIA naar diagnose en leeftijd 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen)

  • Cijfers over 2019 zijn voorlopige cijfers
  • Nieuwvormingen: kanker en goedaardige tumoren

Ogenschijnlijk veel psychische problematiek bij jonge WIA'ers

Het lijkt dat jonge mensen (<35 jaar) relatief vaak in de WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) komen door psychische problematiek. Dit verdient enige nuancering. Er zijn inderdaad relatief veel diagnosen met psychische problematiek bij jonge WIA’ers. Toch is de omvang van deze groep in absolute zin kleiner dan de oudere WIA’ers (35-44 en 45-54 jaar). In de groepen 55- tot 65-jarigen en 65+ is de instroom vanwege psychische problemen in absolute zin kleiner dan in de jongere leeftijdsgroepen. Als er wordt gekeken naar het aantal instromers ten opzichte van de beroepsbevolking is de instroom wegens psychische problematiek juist een stuk hoger in de leeftijdscategorie 55-64 jaar in vergelijking met de jongste groep. In de groep onder de 35 jaar kwam 0,11% van de beroepsbevolking in 2019 in de WIA wegens psychische klachten en dat liep op met de leeftijd naar 0,25% bij de groep 55- tot 65-jarigen (UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen)).

Meer informatie

  • F.H.J.M. Schreuder (UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen))
  • C.G.L. van Deursen (UWV)
  • P.E.D. Eysink (RIVM)
  • T. Hulshof, red. (RIVM)