Zuigelingen die borst- of kunstvoeding krijgen 2018

Sla de grafiek Zuigelingen die borst- of kunstvoeding krijgen 2018 over en ga naar de datatabel

Bron: Peiling Melkvoeding (Engelse & Van Dommelen 2020Engelse, O., Van Dommelen, P., Peiling Melkvoeding 2018 (2020))

  • Percentages zijn opgeteld en niet altijd gelijk aan 100% in verband met afrondingsverschillen.
  • Borstvoeding: uitsluitend moedermelk, direct uit de borst gedronken of afgekolfd en op andere wijze gedronken.
  • Kunstvoeding: volledige (fabrieks-)zuigelingenvoeding ofwel kunstmatig bereide zuigelingenvoeding en opvolgmelk (vanaf 6 maanden).
  • Gemengde voeding: zuigeling krijgt zowel borst- als kunstvoeding.

Van de pasgeboren baby's krijgt 69% volledige borstvoeding

In 2018 startte 69% van de moeders na de geboorte met borstvoeding en 25% startte met kunstvoeding. Na zes maanden gaf 19% van de moeders volledige borstvoeding en 72% kunstvoeding. Het percentage zuigelingen dat gemengde voeding (combinatie borst- en kunstvoeding) ontving, nam toe van 7% tot 9% (Engelse & Van Dommelen 2020Engelse, O., Van Dommelen, P., Peiling Melkvoeding 2018 (2020)).


Trend in het geven van borstvoeding

Sla de grafiek Zuigelingen die uitsluitend moedermelk krijgen 2001-2018 over en ga naar de datatabel

Bron: Peiling Melkvoeding (Engelse & Van Dommelen 2020Engelse, O., Van Dommelen, P., Peiling Melkvoeding 2018 (2020))

  • In 2007 ontbreekt een percentage door een relatief laag aantal deelnemers in de groep '6 maanden'.
  • In 2015 is 1 maand gedefinieerd als 4 weken.
  • In 2015 werden prevalenties bepaald met een andere methode waarbij alle zuigelingen die de leeftijd hadden bereikt werden meegenomen voor analyse.
  • In 2018 is een andere methodiek voor de dataverzameling gebruikt (via DD JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg)) dan in voorgaande peilingen (via vragenlijsten landelijk verzameld). Daarnaast is er in 2018 gebruik gemaakt van leeftijdsranges rondom een contactmoment in plaats van voltooide maanden.

Minder moeders geven borstvoeding dan in voorgaande jaren

In 2018 startte 69% van de moeders met het geven van borstvoeding na de geboorte. Dit percentage is lager dan in de eerdere peilingen tussen 2001 t/m 2015 is gerapporteerd (74-81%). De percentages borstgevoede zuigelingen op de leeftijd van 1, 3 en 6 maanden waren in 2018 vrijwel gelijk aan die van de peilingen die zijn uitgevoerd tussen 2001 en 2010. Deze percentages met betrekking tot het geven van borstvoeding waren in 2018 lager dan die uit de peiling van 2015 (Engelse & Van Dommelen 2020Engelse, O., Van Dommelen, P., Peiling Melkvoeding 2018 (2020)). 


  • E.A. van der Wilk, red (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • C.I. Lanting (TNO)