Tabel: Bronnen bij de cijfers over borstvoeding
Bron Indicator in VZinfo Gepresenteerde populatie VZinfo Meer informatie
Peiling melkvoeding 2023 Zuigelingen die borst- of kunstvoeding krijgen Zuigelingen tot en met 12 maanden en moeders Bouwmeester & Staal 2024 Bouwmeester, Staal, Rapport Peiling Melkvoeding 2023, Utrecht (2024)
Peiling melkvoeding 2018 Zuigelingen die borst- of kunstvoeding krijgen Zuigelingen tot en met 12 maanden Engelse & Van Dommelen 2020 Engelse, O., Van Dommelen, P., Peiling Melkvoeding 2018 (2020)
TNO Peiling melkvoeding van zuigelingen Zuigelingen die borst- of kunstvoeding krijgen Zuigelingen tot en met 6 maanden Peeters et al. 2015 Peeters, D., Lanting, C. I., van Wouwe, J. P., Peiling melkvoeding van zuigelingen 2015, Leiden (2015)
WHO European Health for All Database (WHO-HFA Health-for-all by the year 2000. WHO-programma. (Health-for-all by the year 2000. WHO-programma.)) Zuigelingen die borstvoeding krijgen bij 6 maanden Zuigelingen van 6 maanden WHO-HFA