Borstvoeding internationaal

Sla de grafiek Borstvoeding bij zes maanden internationaal 2009-2020 over en ga naar de datatabel

Bron: WHO European Health for All Database (WHO-HFA), 2023

  • Borstvoeding: zowel volledige borstvoeding als in combinatie met flesvoeding
  • Meest recente cijfers uit de periode 2009-2020

Percentage dat borstvoeding krijgt rond het EU-gemiddelde

Het percentage zuigelingen in Nederland dat na drie en na zes maanden nog (gedeeltelijk) borstvoeding krijgt ligt rond het EU Europese unie (Europese unie)-gemiddelde. Het percentage dat borstvoeding krijgt wijkt af van het percentage bij Duur borstvoeding, vanwege andere meetmethoden en andere meetmomenten dan bij de Nederlandse cijfers.

In Noord-Europa geven meer vrouwen langer borstvoeding

Met name in Noord-Europa, zoals Finland, Noorwegen, Estland en Zweden geven meer vrouwen gedurende een langere periode borstvoeding dan in Nederland. In Zweden krijgt bijna 80% van de zuigelingen van drie maanden (gedeeltelijk) borstvoeding (WHO-HFA, 2023). Na zes maanden is dit nog  ruim 63%. Ook in Hongarije geven meer moeders de borst dan in Nederland, en ook gedurende een langere periode. De verschillen tussen landen zijn deels te verklaren door methodologische verschillen, maar een deel is mogelijk ook te verklaren door verschillen in verlofregelingen. Zo is het in Hongarije gebruikelijk dat moeders drie jaar ouderschapsverlof opnemen, deels met behoud van salaris (EC: Hungary - Maternity and paternity benefits, 2023; Kamerman & Moss 2009Kamerman, S. B., Moss, P., The politics of parental leave policies. Children, parenting, gender and the labour market, Bristol (2009)). In Denemarken zijn de verlofregelingen ook ruim,  maar het is ook één van de weinige Europese landen waar vrouwen wettelijk geen recht hebben op een pauze tijdens school of werk om borstvoeding te geven of te kolven. Ook is in Denemarken borstvoeding gedefinieerd als "volledig borstvoeding, met hooguit één keer per week kunstvoeding" (Theurich et al. 2019Theurich, M. A., Davanzo, R., Busck-Rasmussen, M., Díaz-Gómez, MN., Kylberg, E., Baerug, A., McHugh, L., Weikert, C., Abraham, K., Koletzko, B., Breastfeeding rates and programs in Europe: A survey of 11 national Breastfeeding Committees and Representatives (2019)). Deze factoren verklaren mogelijk het lage cijfer voor Denemarken. 


E.A. van der Wilk (RIVM)