Borstvoeding internationaal

Sla de grafiek Borstvoeding bij zes maanden internationaal 2009-2019 over en ga naar de datatabel

Bron: WHO European Health for All Database (WHO-HFA), 2022

  • Borstvoeding: zowel volledige borstvoeding als in combinatie met flesvoeding
  • Meest recente cijfers uit de periode 2009-2019

Percentage dat borstvoeding krijgt rond het EU-gemiddelde

Het percentage zuigelingen in Nederland dat na drie en na zes maanden nog (gedeeltelijk) borstvoeding krijgt ligt rond het EU Europese unie (Europese unie)-gemiddelde. Het percentage dat borstvoeding krijgt wijkt af van het percentage bij Duur borstvoeding, vanwege andere meetmethoden en andere meetmomenten dan bij de Nederlandse cijfers.

In Noord-Europa geven meer vrouwen langer borstvoeding

Met name in Noord-Europa, zoals Finland, Estland, Noorwegen en Zweden geven meer vrouwen gedurende een langere periode borstvoeding dan in Nederland. In Zweden krijgt bijna 80% van de zuigelingen van drie maanden (gedeeltelijk) borstvoeding (WHO-HFA, 2022). Na zes maanden is dit nog  63,4%. Ook in Hongarije geven meer moeders de borst dan in Nederland, en ook gedurende een langere periode. De verschillen tussen landen zijn deels te verklaren door methodologische verschillen, maar een deel is mogelijk ook te verklaren door verschillen in verlofregelingen. Zo is het in Hongarije gebruikelijk dat moeders drie jaar ouderschapsverlof opnemen, deels met behoud van salaris (Kamerman & Moss 2009Kamerman, S. B., Moss, P., The politics of parental leave policies. Children, parenting, gender and the labour market, Bristol (2009)).


E.A. van der Wilk (RIVM)