In het kort

  • Zowel risicofactoren voor ongezondheid als factoren die de gezondheid positief beïnvloeden

  • Indeling in persoonsgebonden factoren, leefstijl en de fysieke en sociale omgeving

  • Veel determinanten van (on)gezondheid clusteren binnen eenzelfde persoon