In het kort

  • Minder dan een vijfde (19%) van de volwassen Nederlanders rookt
  • In alle leeftijdscategorieën roken meer mannen dan vrouwen

  • Van de scholieren van 12 tot en met 16 jaar heeft 17% ooit gerookt 

  • Minder rokers onder leerlingen van hogere onderwijsniveaus

  • Percentage rokers in Nederland lager dan gemiddeld in de EU Europese unie (Europese unie)

  • Roken is sinds 2018 één van de drie speerpunten van het Nationaal Preventieakkoord