In het kort

In het onderwerp leefomgeving staat informatie over binnenmilieu, geluid, de gezondheidsbevorderende leefomgeving, groen, luchtverontreiniging (fijn stof, stikstofdioxide en ozon), straling (ioniserend, uv en elektromagnetische velden) en water. Daarnaast heeft ook klimaatverandering invloed op de gezondheid. 

  • Ongunstige milieu-omstandigheden veroorzaken 4,0% van de totale ziektelast De ziektelast wordt uitgedrukt in Disability Adjusted Life Years (DALY) en is opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan (ziektejaarequivalenten). (De ziektelast wordt uitgedrukt in Disability Adjusted Life Years (DALY) en is opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan (ziektejaarequivalenten).) in Nederland

  • Luchtverontreiniging zorgt voor merendeel ziektelast door milieufactoren

  • In 2020 ondervond 12,9% van alle inwoners naar eigen zeggen in het afgelopen jaar ernstige hinder door geluid van wegverkeer 

  • Het drinkwater in Nederland voldoet aan de kwaliteitsnormen van het drinkwaterbesluit 

  • Vooral door natuurlijke stralingsbronnen is iedere Nederlander blootgesteld aan 1,7 tot 2,5 mSv MilliSievert. Maat voor de 'effectieve dosis' ioniserende straling, ofwel de hoeveelheid straling waarmee het lichaam gemiddeld genomen belast wordt. (MilliSievert. Maat voor de 'effectieve dosis' ioniserende straling, ofwel de hoeveelheid straling waarmee het lichaam gemiddeld genomen belast wordt.) per jaar

  • Kunstmatige bronnen dragen beperkt aan dagelijkse stralingsblootstelling bij